11.06.20

UTSATT: Live-streaming av Praxis med Åsmund Haukelidsæter

NB! Arrangementet har blitt utsatt til høsten.

 

Det er opp til hver enkelt av oss å bremse spredningen av COVID-19. Alle, også unge og friske mennesker, skal unngå større sammenkomster i denne perioden. Derfor inviterer Rogaland Kunstsenter til PRAXIS «live-streaming» på Facebook fra Rogaland Kunstsenters kafé i 1. etasje. Arrangementet er støttet av Stavanger kommune.

Rogaland Kunstsenters programserie Praxis presenterer billedkunstner Åsmund Haukelidsæter

11. juuni kl. 09.00-10.00.

Gå til kunstsenterets facebookside for lenke til live-streaming. Opptak kan også sees i ettertid.

Praxis er en serie arrangementer som fokuserer på ulike former for kunstnerisk og akademisk praksis. Dette er en arena hvor kunstnere og kulturarbeidere kan dele og ta del i hverandres metoder, strategier og tenkning.

Åsmund Haukelidsæter (f.1964) bor og arbeider i Stavanger. Han er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design (1986-1990), i Bergen. Haukelidsæter er oppvokst i Dalen, Telemark. Skog er et gjennomgående tema i hans kunstnerskap og hans nære forhold til naturen preger hans intuitive arbeidsmetode.

Som verksmester, ledet Haukelidsæter litografiavdelingen på Grafisk Verksted i Stavanger fra 1990- 2009. I disse årene hadde han fokus på litografi, både som utøvende kunstner, lærer og verksmester. Etter hvert overtok tresnittet all oppmerksomhet og kunstneren utviklet stadig nye tilnærmingsmåter til denne grafiske uttrykksformen. I tegningene har Haukelidsæter et narrativ med underfundige figurerer som han kombinerer med akvareller. Dette underbygger den poetiske stemningen som er å finne i tegningene hans.

Åsmund Haukelidsæter har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på mange kollektivutstillinger over hele Norge. Han har også gjort illustrasjonsoppdrag og arbeidet som rettstegner under NOKAS-saken i 2006.

De siste årene har Haukelidsæter oppholdt seg i lengre perioder i Telemark på familiegården hvor han arbeidet med tresnitt. Det er de sanselige opplevelser og erfaring fra turer i skogen som kommer frem i treplatene.