Kunst i offentlig rom

IMG_9314

Rogaland Kunstsenter gir råd for arbeid med kunst i offentlig rom til kunstnere, kunstkonsulenter og oppdragsgivere. På denne siden finner du nyttig informasjon og lenker innen feltet. Offentlige og private oppdragsgivere anbefales å henvende seg til fylkenes kunstsentre for bistand til oppnevning av kunstkonsulenter og gjennomføring av prosjekter. Vi jobber spesielt med kunst i offentlig rom, for å sikre kvalitet og et mangfold av uttrykk, samt at kunstnerne har gode vilkår som konsulenter og produsenter av kunst.

 

Eksempler fra Rogaland

 

Nyttig informasjon og lenker

 

Seminar: Informasjonsmøte for kunstkonsulenter (2019 Rogaland Kunstsenter): videoforedrag

Seminar: Kunst, arkitektur og stedsutvikling (2019 Nesflaten)

Seminar: Registrering av kunst i kommuner (2019 Bryne): nyttige dokumenter og videoforelesninger

Seminar: Vedlikehold av kunst i offentlig uterom (2015 Sandnes): nyttige dokumenter og videoforelesninger

Seminar: Kirken og kunsten (2018 Sandnes): nyttige dokumenter og videoforelesninger