KUNST I OFFENTLIG ROM ROGALAND

 

 


PHIOLE

Av Claudia Schmacke


 

_____

Oppført 2011
Kunstner: Claudia Schmacke
Teknikk og material: Frittstående sylinderformet plexiglasstank
Plassering: Lervigparken ved Tou, Stavanger
Mål: Ø 110 cm, H 230 cm

Verket består av en frittstående sylinderformet plexiglasstank som er tilkoblet et underjordisk rørsystem som leder ut i fjorden. Søylen fylles og tømmes vekselsvis med vann ved hjelp av elektrisk pumpe. Glassylinderen rommer omtrent 5 000 liter. Vannet hentes fra fjorden like ved Tou hvor verket er plassert. Prosessen med å fylle sylinderen tar ca. 12 minutter. Å tømme sylinderen tar ca. 8 minutter. Ved tømmesyklusen oppstår en malstrøm inne i sylinderen.

Schmacke ble sammen med tre andre kunstnere invitert til å delta en utsmykningskonkurranse i 2008 arrangert i samarbeid med Stavanger kommune, Stavanger2008, Schønherr Landskab og Urban Sjøfront. Schmackes konsept endte opp med å bli valgt av komiteen.

Verket speiler kvalitetene og tilstanden til fjorden. Dersom vannet er rent, skittent, eller forurenset er dette synlig i sylinderen. Verket blir således en løpende kommentar på vår påvirkning på nærmiljøet, og inviterer oss til å reflektere over hvordan vi behandler og ivaretar våre maritime ressurser. Uttrykket er enkelt og gjenkjennelig, samtidig som strømningene i vannet er foranderlig og innbyr til kontemplasjon.

Schmacke beskriver selv verket som en rolig kontinuerlig puls som går gjennom hele døgnet, sommer som vinter, og videre at dynamikken og den meditative prosessen i installasjonen formidler en direkte estetisk dialog mellom betrakter og kunstverk, fjorden og parken, naturen og kulturen.

Tittelen «Phiole» er tysk og betyr hetteglass, som er en liten glassbeholder med kork, ofte benyttet til oppbevaring av medisiner eller væskeprøver. Ifølge Schmacke henviser tittelen til at glasstanken metaforisk «ånder inn» fjorden. Den opprinnelige inspirasjonen til verket var et lite pumpehus i nærheten av fjorden. Schmacke så pumpehuset i kombinasjon med planene for det som skule bli Sjøparken, og fikk senere ideen til et verk som er fysisk tilknyttet til fjorden som ligger i umiddelbar nærhet til parken.

Phiole ble avduket en regnfull dag den 22. juni 2011 av daværende ordfører Leif Johan Sevland. Sevland beskrev med rette verket som et ambisiøst, utradisjonelt og teknisk krevede kunstverk.

_____

SE MER

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress