06.03.20

Skaus: Fase 1: Utstilling

NO/EN

SKAUS: ROGALAND KUNSTSENTER / TOU

FASE 1: UTSTILLINGSÅPNINGER, TORSDAG 5.MARS

KL 18 – LINDA LAMIGNAN – Rogaland Kunstsenter, Nytorget 17

KL 19 – ANDREAS AMBLE – Ventetomten ved TOU, Kvitsøygata 25

ÅPNINGSTIDER UTSTILLING: FREDAG 06. MARS – SØNDAG 08. MARS 12 -16.00.

Velkommen til to nye utstillingsåpninger av Skaus med kunstnerne Linda Lamignan og Andreas Amble. Vi starter på Rogaland Kunstsenter kl 18 og går til Ventetomten ved TOU kl 19. Utstillingen på Rogaland kunstsenter står åpen til kl 20 og Ventetomten til kl 21.

Skaus er en plattform – samtidig vert og okkupant, en støttestruktur som igangsetter møtepunkt mellom steder, kunstnere, institusjoner, sosiale infrastrukturer og publikum. Skaus er initiert og utviklet av Håvard Sagen, Mari Kolbeinson og Markus Bråten.

Linda Lamignan

Linda Lamignan er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og Det Kongelig Danske Kunstakademi. Hen har tidligere stilt ut på Stavanger Kunsthall, Kunsthal Aarhus og Charlottenborg Kunsthal. Larsen er opptatt av det som oppstår i møtet mellom ulike kulturer, seksualiteter og kjønn og det som oppstår i møtet mellom kultur, natur og teknologi. Hen utforsker dette fra et estetisk, historisk, filosofisk og politisk perspektiv.

Andreas Amble

Andreas Amble sin praksis har maleri, skulptur og utstillingsrommet som sentrale medier. Han arbeider med et språklig og romlig arrangement for å vise relasjoner mellom arbeidene, rommet og publikum. Hans pågående prosjekt tar i bruk håndverkstradisjoner i et semantisk spill: Skulpturene er inspirert av modernistiske møbler og tradisjonelle ornamenter. De er ikke bygget for å være møbler, men bruker et formspråk som de fleste kjenner, tidvis fordi det er til å stole på. Her finnes et spill der dekorative elementer får en strukturell funksjon.

Om Skaus

I denne piloten vises Skaus parallelt på Rogaland Kunstsenter og på en ventetomt ved TOU. Disse to stedene bindes sammen gjennom en kropp, en struktur i to versjoner, som vil utvikle seg i ulike retninger i løpet av utstillingsperioden. I flere prosjektfaser vil en rekke kunstnere og kunstnergrupper arbeide stedsspesifikt, uavhengig handle ut fra de strukturer og kunstneriske forutsetninger som har oppstått i rommet (RKS) og på stedet (TOU).

Intensjonen med Skaus er å trekke fluktlinjer, forme og akkumulere arbeid, og åpne opp for narrativer. Ved å utforske nye samarbeidsformer og metoder utfordres ideer knyttet til opprinnelse, forfatterskap og reproduserbarhet. Prosjektet bygger på ideen om kontinuerlig endring og tar form av en endeløs utstilling, som etter denne piloten vil flytte til nye steder og innta nye former.

Skaus er støttet av Kulturrådet, Stavanger Kommune, Bildende Kunstneres Hjelpefond, IVAR Gjenvinningsstasjon, Optimera Stangeland, Bright Norway As avd. Stavanger og Absinthen.


For mer informasjon vennligst kontakt:
Håvard Sagen, tlf. 41618974, billedkunstner, Skaus
Nils-Thomas Økland, tlf. 95332379, styreleder, Rogaland Kunstsenter

Foto: Håvard Sagen

Rogaland Kunstsenter

TOU Ventetomt

____________________________________________________________

SKAUS: ROGALAND KUNSTSENTER / TOU

PHASE 1: EXHIBITION OPENINGS, THURSDAY 5TH OF MARCH

6PM – LINDA LAMIGNAN – Rogaland Kunstsenter, Nytorget 17

7PM – ANDREAS AMBLE – The development lot next to TOU, Kvitsøygata 25

Welcome to two new exhibition openings by Skaus with the artists Linda Lamignan and Andreas Amble.

Skaus is a hosting and occupying platform. It is a support structure that instigates encounters between sites, artists, institutions, social infrastructures and the audience.

In this pilot, a parallel exhibition takes place at Rogaland Kunstsenter and at a development lot next to TOU.