Kunst i offentlig rom

IMG_9314

Rogaland Kunstsenter gir råd for arbeid med kunst i offentlig rom til oppdragsgivere, kunstkonsulenter og kunstnere. I tillegg har vi et formidlingsansvar for å sikre at kunsten som produseres når ut til et større publikum. På disse sidene finner du nyttig informasjon og lenker innen feltet. Offentlige og private oppdragsgivere anbefales å henvende seg til kunstsenteret for bistand til oppnevning av kunstkonsulenter og gjennomføring av prosjekter. Vi jobber spesielt med kunst i offentlig rom, for å sikre kvalitet og et mangfold av uttrykk, samt at kunstnerne har gode vilkår som konsulenter og produsenter av kunst.
 
FORMIDLING AV KUNST I OFFENTLIG ROM
 
OPPDRAGSPORTALEN
 
FOR OPPDRAGSGIVERE
 
FOR OPPDRAGSTAKERE