For oppdragstakere

Tittel: “Det store blå”, sted: Austrått svømmehall, kunstkonsulent: Toril Brosten, kunstner: Harald Fenn, oppdragsgiver: Sandnes kommune

 

Rogaland Kunstsenter fungerer som rådgiver for kunstprosjekter i offentlige rom.

I gjennomføringsfasen kan vi bidra med rådgivning for å sikre at rammene for prosjektet ivaretas og foreslå ulike prosesser for rekruttering av kunstnere og anskaffelse av kunst. Kunstsenteret kan veilede i bruk av ulike avtaledokumenter knyttet til offentlig kunst og gjennomføring av konkurranser.

Målet vårt er å sikre at kunstprosjekter blir gjennomført på en slik måte at både prosessen og det kunstfaglige aspektet blir godt ivaretatt. Å være tett på prosjektet gir ofte best resultat og sikrer best involvering av alle samarbeidspartnere, og alle de som skal møte kunsten i hverdagen.

Oppdragstakere i denne sammenhengen er kunstkonsulenten(e) (den eller de som leder arbeidet med et utsmykningsprosjekt), samt kunstneren(e) som engasjeres til å skape et eller flere kunstverk til prosjektet.

 

Arbeidsverktøy/dokumenter:

Før du går i gang med et prosjekt, anbefaler vi at du undersøker om oppdragsgiveren din har etablert egne retningslinjer for kunstprosjekter i offentlig rom. Kommunene står fritt til å bestemme hvorvidt de ønsker å ha egne retningslinjer, og eventuelt hvilken ordlyd disse skal ha. I retningslinjene defineres ofte hvilke forventninger som ligger på de ulike rollene i et prosjekt (inkludert kunstkonsulentens). Rogaland Kunstsenter har utarbeidet en oversikt over hvilke kommuner som har etablert egne retningslinjer med lenker til de aktuelle dokumentene:

Nedenfor finner du en rekke nyttige verktøy som kunstkonsulenten, i samarbeid med oppdragsgiver, kan bruke ved gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom. Disse dokumentene kan også fungere som sjekklister over hva som kan være viktig å gå gjennom og ta stilling til i prosessen. Det er Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) som har utarbeidet verktøyene

 

Nyttig informasjon og lenker innen KIOR-arbeid:

 

Honorarsats for kunstkonsulenter:

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme honorarsatsen for kunstkonsulenter til oppdrag. Rogaland Kunstsenter anbefaler imidlertid at man benytter KOROs satser. Per 1. juli 2023 er KOROs honorarsats på kr. 776,- pr. time. 

 

Kontaktinformasjon (RKS)

Steffen Bekkelund 
Rådgiver: fylkes- og kommunekontakt
steffen(at)rogalandkunstsenter.no
976 40 184