05.10.20

Utlysning av Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2020

 

Overrekkelse av Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for 2020

Stipendet på kr. 100 000 går til billedkunstner Linda Lamignan og blir overrekt av Kari Nessa Nordtun, ordføreren i Stavanger kommune.

 

Se video fra overrekkelsen 29.01.21 (5 min).

Video: Jane Sverdrupsen

 

Juryens begrunnelse:

Lamignan, fra Sandnes, har levert en sterk og godt formulert søknad som beskriver et prosjekt hen ønsker å realisere i Rogaland Kunstsenters lokaler. Prosjektet “Those who do not travel never arrive” har et tematisk innhold som er lokalt forankret. Samtidig klarer hen i sin prosjektbeskrivelse å ta opp aspekter ved vår samtid som har global og historisk relevans ved å gi innblikk i det å leve i diaspora og hvordan synet på hjem, kultur og reise påvirker vårt indre liv like mye som ytre omstendigheter. Prosjektet peker på en utvikling i vårt verdenssamfunn som søkeren har solid kjennskap til og gode forutsetninger for å belyse.

 

Resultatet av Linda Lamignans arbeid med dette prosjektet vil bli vist hos Rogaland Kunstsenter fra september 2021.

 

 

****

Utvidet søknadsfrist for Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend med midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond: 12. november 2020!

Kunsten skal gjenspeile vår samtid og samfunnet vi lever i. Rogaland Kunstsenter etterstreber mangfold, og utvider derfor søknadsfristen for å gi flere av fylkets kunstnere med ulik bakgrunn muligheten til å motta stipend med utstillingsplass ved RKS.

 

Rogaland Kunstsenter (RKS) lyser ut et produksjonsstipend fra BKH i 2020 på kr. 100 000. Vinneren av stipendet vil få anledning til å stille ut i RKS sitt galleri.

Kunstnere med tilknytning til Rogaland kan søke. Formålet med stipendet er å stimulere kunstnerisk virksomhet i Rogaland og prosjektet må derfor finne sted i fylket.

Søknaden skal bestå av en samlet PDF med en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 bilder. Totalt maks 5 sider og 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad merkes med BKH-stipend og sendes til post@rogalandkunstsenter.no 
Kun søknad på e-post godtas.

Tildelingskriterier

· Stipendet tildeles en kunstner eller kunsthåndverker med tilknytning til Rogaland.

· Tildelingen er uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet.

· Formålet med stipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden.

· Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende.

· Rapport må presenteres for RKS i form av et foredrag eller lignende innen ett år etter at stipendet er mottatt. Ved manglende rapportering kan stipendbeløpet kreves tilbakebetalt.

· Rogaland Kunstsenter (RKS) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal krediteres slik ved markedsføringen av eventuelle prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: (Navn på kunstneren) har mottatt Rogaland Kunstsenters arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall). RKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.

· Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.

Søknadene vurderes av en kunstfaglig jury og tildelingene vedtas av styret ved Rogaland Kunstsenter. Tildeling skjer innen utgangen av året.

Mer informasjon finner du her: www.kunstfond.no