20.01.22

Utstilling: Kjersti Sundland “Concepts of O”

Kjersti Sundland
“Concepts of O”

21. januar – 27. februar 2022

Åpning: 20. januar kl. 18:00

Åpent torsdag – fredag kl. 11:00 – 15:00 og lørdag – søndag kl. 12:00-16:00

 

Den tematiske kjernen i utstillingen «Concepts of O» kretser rundt glemt og diskreditert forskning på overføringer av energier mellom menneske og ikke-menneske. Gjennom bruk av video, lyd, skulptur, trykk og hypnosesesjoner utforsker kunstneren Kjersti Sundland i utstillingen hvordan strømmer av affekter og energi er sammenvevd i materielle og mentale prosesser. Arbeidene omhandler endrede bevissthetstilstander, og begrensninger språket har for å kunne gjengi tilstander hvor grensen mellom det som betegnes som virkelighet, fantasi, drøm og det å være våken er visket ut. Mineralet kobber har en sentral plass i utstillingen, med verk som omhandler mineralets elektriske ledningsevne og bruk i de nettverk som knytter verden sammen.

I det 18. århundre kategoriserte tyske Anton Mesmer terapeutiske transetilstander gjennom sitt «system av gjensidig avhengighet». Han mente transetilstander ble fremkalt av det han betegnet som animal magnetisme – en energi som beveger seg gjennom og påvirker både det levende og ikke-levende; en planetarisk kraft som både var helende og kunne fremkalle sykdom i kropp og sjel. Mesmers arbeid med animal magnetisme omtales som det som ledet til oppdagelsen av hypnotisk transe.

Tittelen på Sundlands utstilling er et begrep lånt fra psykoanalytiker Wilfred Bion. Sann innsikt er ifølge Bion i en konstant tilblivelsesprosess, i korte glimt og fragmenter, utenfor det som kan artikuleres og settes ord på. Både Mesmers animal magnetisme og Bions concept of O har røtter som strekker seg til okkulte og mystiske tradisjoner. De utforsket ulike erfaringsrom og tilstander som ligger utenfor språk og bevissthet.

I løpet av utstillingsperioden vil det gjennomføres hypnosesesjoner på kveldstid. Verket “Magnetic Sleep” er et samarbeid med musiker og hypnoseterapeut Martin Mikkelsen. Sundland og Mikkelsen har samarbeidet i fire år og skapt flere kunstverk sammen.

 

«Concepts of O» viser verk av de kunstneriske resultatene fra Kjersti Sundlands PhD; det kunstneriske forskningsprosjektet «In The Presence of Phantoms» ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Universitetet i Bergen. Utstillingen markerer starten på samarbeidet mellom RKS og KMD om å formidle kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor PhD-programmet til publikum i Rogaland.

 

Utstillingen er støttet av:
Norsk Kulturråd
Norsk Kulturråd-Fond for Lyd og Bilde
Billedkunstnernes Vederlagsfond
KMD 


BIO
Kjersti Sundland har innen hun påbegynte sitt PhD-stipendiat i kunstnerisk forskning ved Kunstakademiet ved KMD arbeidet i seks år som høgskolelektor i nye medier ved Kunsthøgskolen i Bergen. Kjersti Sundland har en BA i Fine Art fra Coventry University, og en MA i Fine Art fra Royal College of Art, London. Arbeidene hennes har vært utstilt på Museum of Modern Art i Bologna, TICA Center for Contemporary Art i Tiran, Punkt Ø, UKS i Oslo, Trøndelag senter for Samtidskunst, Galleri Brandstrup og Artopia Gallery i Milano. Hennes videoer og live videoopptredener har blitt presentert på PureScreen inkludert Castlefield, Cork Film Centre, B4 Play Video i Berlin, Netmage i Bologna, Audiovisiva i Milan og VideoLisboa.

Foto av Bjarte Bjørkum