10.02.22

Boklansering: «Bro til skog, og skog til ro» og presentasjon av prosjektet på Nytorget «Om å erfare heimen sin karakter gjennom varsomme bevegelser» av Kristen Rønnevik

Kristen Rønnevik

Sted: Rogaland kunstsenter, Nytorget 17, 4013 Stavanger

Tidspunkt: Torsdag 10. februar kl.18:00-20:00.

Velkommen til lansering av kunstner Kristen Rønneviks bok som beskriver prosjektet Bro til skog, og skog til ro – hvor tilkobling kan være mulig, både for hånd og ånd, inkludert hjertet. Han vil også fortelle om sitt kommende prosjekt Om å erfare heimen sin karakter gjennom varsomme bevegelser, som kretser rundt det ene trehuset på Nytorget i Stavanger som skal rives.


Bro til skog, og skog til ro – hvor tilkobling kan være mulig, både for hånd og ånd, inkludert hjertet

«En begrenset gruppe på 4-10 frivillige deltakere fra lokalbefolkningen på Holsenøy deltok, sammen med meg, med å pleie og gi omsorg til et avgrenset område langs elva, rundt vaskeplassen og lauvskogen ved tunet til det historiske Holmestova fra 1568. Vi skar, beskjærte og klippet bort død kvist på trærne, slik at røttene på trærne kunne få lys, luft og energi, og slik at de fikk mulighet til å samle og binde CO2. Vi fikk kunnskap om landskapet som en møteplass; natur og mennesker, fortid og nåtid, såvel som ytre og indre landskap. Hva vi sammen gjorde i fellesskap, var å skape deltakende tilkobling til natur, landskap, til hverandre og kulturhistorie, i form av samhandling. Vi ga omsorg til oss selv og naturen. Vi samhandlet, virket og dugde sammen i fellesskap, gjennom god dialog – såvel som at vi ga gode rom for fordøyelse, sortering og refleksjon av inntrykk.»

Bro til skog, og skog til ro viser blant annet hvordan relasjonell kunst kan være med å skape gode nabolag, lokalmiljø og bydeler/tettsteder. Prosjektet har en veldig stor overføringsverdi i sin prosess og metode – både regional og nasjonalt. Det er også forankret i FNs bærekraftmål.

Les mer om prosjektet her

 

Om å erfare heimen sin karakter gjennom varsomme bevegelser

Primærformålet til prosjektet er å realisere et avgrenset forsøksprosjekt som styrker folkehelse og livskvalitet gjennom kunstnerisk metode. Dette kan skape en god endringskraft i samfunnet. Prosjektet synliggjør tverrfaglig samspill, og løfter frem eksisterende ressurser i lokalområdet til en meningsfull helhet. 

Samhandlingsaktiviteten er å demontere et eldre bolighus ved Nytorget i Stavanger med langsomme bevegelser. Huset er nå i kommunalt eie. I fellesskap skal vi gjennom varsomme bevegelser og sanselig nærvær demontere, sortere og rengjøre materialene for spiker og annet, slik at materialene blir klar for ombruk og et nytt godt liv i Stavanger.

 

TIDSPLAN:
18:10   Velkommen

18:15-18:45    Presentasjon av prosjektet:  Bro til skog, og skog til ro – hvor tilkobling kan være mulig, både for hånd og ånd, inkludert hjertet

15 min pause med kaffe og te

19.00-19:30    Presentasjon og informasjon om mitt kommende prosjekt: Om å erfare heimen sin karakter gjennom varsomme bevegelser – Et sosialt/relasjonelt tverrfaglig kunstprosjekt som adresserer fem av FNs bærekraftmål og delmål.

19:30-19:50    Spørsmål, utveksling av tanker og refleksjoner

19:50-20:00    TAKK FOR I KVELD

 

Om Kristen Rønnevik

Kunstner Kristen Rønnevik arbeider med å skape sosiale arenaer og møter mellom mennesker, natur og bylandskap. Grunntanken er at naturen og dens økologi er læremesteren, mens byen er både hagen, lerretet og scenen der han utfolder sitt kunstneriske virke. En tendens i kunstnerskapet, er at han forsøker å vise hvordan vi ved enkle grep kan leve i harmoni med hverandre i hverdagen.

VISJON: Miljøbevissthet, i hånd og ånd.
MÅL: Å være en heilhjertet, god og ansvarsfull venn med naturen og miljøet i egen adferd i hverdagen.

Rønnevik har kunstutdannelse fra University of Westminster, London, Hull School of Art & Design, Hochschule Bildende Künste Braunschweig, Tyskland og Master fra Malmö Konst Akademi. Han deltok i de åpne klassene til performance-professor Marina Abramovic i Braunschweig. Jimmie Durham var en av hans veiledere på Master-studiet i Malmö. Han har gjennomført studiet Økologisk skole- hage og Bærekraftig læring, NMBU v/Bygdøy Kongsgård. Rønnevik har deltatt på studier ved Ulvik gartnerskole og kurs om permakultur ved Gaia Tjøme. Han arbeider med tverrfaglig og prosjektorientert/relasjonell kunst. Arbeidsmetodene han tar i bruk er stedsbestemte, sirkulære og idébaserte. Han har tidligere hatt soloutstilling ved Galleri Opdahl, Stavanger og deltatt på utstillinger og festivaler i England, USA, Tyskland, Ungarn, Estland, Danmark, Sverige og Norge. Hans verk er kjøpt inn av Norsk Kulturråd, Haugesund Billedgalleri v/Haugalandmuseet, og er representert i ulike private samlinger. I 2014 deltok han på Vestlandsutstillingen med verket Granskning og eksistens- berettigelse av kunstprosjektet Grønn au pair. Han er medlem av BKFR, UKS og PAB

kristenronnevik.com