04.05.22

Merete Jonvik presenterer “Infrastrukturelle Undersøkingar. Ein rapport om Atelier Kunstnerforbundet”

Infrastrukturelle undersøkingar

Sted: Rogaland Kunstsenter, Nytorget 17, 4013 Stavanger

Tidspunkt: Onsdag 04. mai kl.18:00-19:30

 

“Infrastrukturelle undersøkingar. Ein rapport om Atelier Kunstnerforbundet” tar for seg korleis atelierprogrammet har blitt til og korleis det bidreg til dei deltakande kunstnarane og det generelle kunstfeltet. Rapporten blir presentert av forfattaren sjølv. Merete Jonvik er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Stavanger.

 

Fra introduksjonen i rapporten:

Fordi atelierprogrammet er eit nybrottsarbeid og starta som eit pilotprogram, ønskjer Kunstnerforbundet ei ekstern vurdering av innretninga, nedslagsfeltet og dessutan gevinstane og utfordringane til programmet. Rapporten “Infrastrukturelle undersøkingar” tek for seg korleis programmet er blitt til og korleis det har blitt vidareført, erfaringar frå involverte i programmet, og han diskuterer kva verknadar programmet kan seiast å ha hatt. Sagt med andre ord: kva AKF bidrar med overfor dei deltakande kunstnarane spesielt og i kunstfeltet generelt. Eg som har skrive rapporten, er Merete Jonvik. Eg jobbar som førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Stavanger og har kulturell verdsetjing, samtidskunst, kunstproduksjon og formidling som forskingsfelt.

 

Om Merete Jonvik 
(f. 1978, Odda)

Merete Jonvik Fotograf: Hans Edward Hammonds

Merete Jonvik er antropolog og sosiolog. Hun har ei PhD. i sosiologi fra Universitetet i Stavanger (2015). Avhandlingen hennes, Folk om forskjeller mellom folk, er ei utforskning av hvordan folk fra ulike samfunnslag oppfatter og kommuniserer sosiale og kulturelle forskjeller. Jonvik bur og jobbar i Stavanger, som førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Forskingsområda hennes er hovedsakelig innenfor kunst- og kultursosiologi. Jonvik har sammen med Eivind Røssaak, Hanne Hammer Stien og Arnhild Sunnanå gitt ut boka Kunst som deling, delingens kunst (Fagbokforlaget). Boka omhandler samtidskunstfeltet i Norge etter 2010. Gjennom et utvalg kunstneriske og kuratoriske praksiser, i tillegg til kunstneriske formidlingsarbeid, blir nye samarbeidsformer, kunstneriske delingsformer, kunstnerroller og bruk av ny teknologi i kunstsammenheng omtalt og analysert. Jonvik skriv fast for Contemporary Art Stavanger (CAS).