28.11.22

Utlysning: kunstkonsulent bydelsområdeutvalg Sørøst Sandnes

Til kunstkonsulenter bosatt i Rogaland.
Sandnes kommune lyser ut kunskonsulent-oppdrag for områdeutvalg Sørøst (Austrått, Bogafjell, Figgjo)

 

Totalbudsjett:
700 000,- inkl. mva
Honorar til kunstkonsulent:
84 000,- (eksl. mva) 
Oppdragsgiver:
Sandnes kommune

Informasjon om prosjektet: 

Siden 2015 har utsmykkingsutvalget i Sandnes kommune avsatt midler i årsbudsjettet til et bydels/ områdeutvalgsprosjekt. Dette for å få kunst til steder/bygg som ikke har kunst, eller der utbyggingen ikke er så stor.

I disse prosessene blir alle områdeutvalgene spurt om de ønsker at det skal settes i gang kunstprosjekt i deres nærområde, og det er mulig å komme med forslag til plassering. Kravet er at plasseringen skal være lett tilgjengelig for alle og helst utendørs.

Utsmykkingsutvalget velger deretter ut hvilken bydel som skal få midler til prosjekt. Selve prosjektet settes i gang og driftes som et vanlig kunstprosjekt av koordinator i Sandnes kommune, i henhold til de retningslinjer som kommunen har. Kunstkonsulent blir engasjert som prosjektleder og kunstgruppen består utover det av koordinator i Sandnes kommune, representanter fra Områdeutvalget, steds- eller byggansvarlig i Sandnes kommune, representant fra PIV (Park, idrett, vei) Sandnes kommune.

For 2022 var det Områdeutvalg Sørøst som ble valgt av Utsmykkingsutvalget til å få et kunstprosjekt.

Områdeutvalget Sørøst ber i sitt vedtak om at Utsmykkingsutvalget vurderer kunst i Melsheia ved turløype.

Info om Melsheia (fra Melshei (ut.no)). 

Skogsområde til helårsbruk

Dette er det området i Sandnes som er best tilrettelagt for friluftsliv. Her kan du ta skogstur med barnevogn eller rullestol, og lysløypa i Melshei åpner for treningsturer og noen sjeldne men kjærkomne skiturer på vinterkveldene. Ønsker du turer i større ensomhet, er det et helt nettverk av smalere stier. Friluftsområdene er skogkledde, men vegetasjonen er svært ulik. Fra Melshei er det flere innfallsporter til Rogaland Arboret hvor mangfoldet av trær er stort og svært internasjonalt. Området byr også på en rekke fine utsiktstopper som: Steinfjellet,Melsheinuten og Oslifjellet. Sandnes kommune har merket løyper og satt opp en rekke informasjonstavler som peker på turmulighetene. I Melshei er det også et rikt dyreliv. Hvis du er heldig kan du møte både elg, rådyr og hare. Området er også flittig benyttet til bær- og sopplukking.

Løype: Merket. En rekke muligheter.Til sammen 12 km stier og 10 km veier. Flere av turveiene er egnet for barnevogn og rullestol. Lysløype på 5 km.
Verd å se: Kulturminneløypa ved Myklabust, Nonsberget og Pålsberget.
Fiske: Fritt fiske i deler av Bråsteinvatnet. Oter og garn tillates.
Bading: Bråsteinvatnet.
Båndtvang: Hele året.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Janne Weisser på epost janne.weisser@sandnes.kommune.no eller på telefon 928 64 733

 

Eksempler på tidligere prosjekter:

Kvalifikasjoner

  • Relevant kunstfaglig kompetanse.
  • Erfaring med større kunstprosjekter og prosjektledelse.
  • Gode samarbeids- og formidlingsevner.
  • Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom.

Søknaden skal inneholde:

  • Motivasjonstekst (maks 1 A4-side).
  • Fotodokumentasjon på tidligere oppdrag (Har du ikke 5 konsulentoppdrag å vise, kan du i tillegg vise kunstverk du selv har laget for offentlig rom).

Innsending av søknad:

  • Send søknad merket «Bydelsområde_sørøst_konsulent_*ditt navn*», i en samlet PDF, til steffen@rogalandkunstsenter.no
  • OBS: Bruk et filoverføringsprogram for filer med størrelse på mer enn 5 MB.

 

Søknadsfrist:

  • 28.november 2022

Prosjektet ønskes igangsatt så raskt som mulig og senest innen utgangen av desember 2022

Rogaland Kunstsenter tar imot søknader til prosjektet. Sandnes kommune velger kunstkonsulent. For spørsmål, ta gjerne kontakt per epost.