06.01.23

Open Call – Kunstnerisk utforskning i Stavanger byarkiv

Open Call-Kunstnerisk utforskning i Stavanger byarkiv

Søknadsfrist 19. februar 2023!

Beskrivelse
Rogaland Kunstsenter (RKS) og Stavanger byarkiv inviterer samtidskunstnere i Skandinavia til å søke om kunstneropphold med oppstart høsten 2023. Prosjektet er i forbindelse med byjubileet som feirer at Stavanger by blir 900 år i 2025. Byjubileet skal feire Stavanger sin fortid, undersøke hva fortiden kan fortelle oss om dem vi er i dag, og utforske hva Stavanger skal være i framtiden. Gjennom kunstneroppholdet i 2023 vil det bli tilrettelagt for kunstnerisk utforskning som vil lede til produksjon av kunstverk som skal vises i en kunstutstilling ved RKS, samt med mulighet for andre lokasjoner i Stavanger i løpet av 2025. Alle medier innen visuell kunst ønskes velkommen.

Prosjektet vil gi to samtidskunstnere muligheten til å skape kunstverk som vil si noe om byens identitet og synliggjøre deler av Stavangers historie for befolkningen. Som deltakende kunstner vil du nyttiggjøre deg av Stavanger byarkiv som ressurs i ditt arbeid hvor du vil bli tildelt arbeidsplass i Arkivenes hus på Ullandhaug. Du vil få veiledning i bruken av arkivene og tilgjengelige arbeidsfasiliteter, og ha mulighet til å bo i kunstnerleiligheten i det historiske Frida Hansens hus mens du utfører ditt arbeid. RKS vil ha aktiv dialog med deg som kunstner under oppholdet.

Kunstneroppholdet har en total varighet på seks uker for hver av de to kunstnerne som velges. I løpet av disse ukene vil du utføre undersøkelser som skal bli til kunstverk som vil stilles ut i en duo-utstilling i RKS sitt galleri. Denne utstillingen blir den første RKS viser etter retur til et totalrenovert lokale i Nytorget 17 høsten 2025. Det vil i tillegg være mulig å realisere en satellittutstilling som kan vises på Arkivenes hus i løpet av jubileumsåret 2025.

Gjennomføring
Kunstneroppholdet vil finne sted høsten 2023. De to valgte kunstnerne vil bli tildelt en av to perioder (uke 37-42 eller uke 43-48) Søkere bes begrunne om én periode foretrekkes over en annen.

Hver kunstner honoreres for sitt arbeid og reise med totalt kroner 50 000. Kunstnerne bor kostnadsfritt i kunstnerleiligheten i Frida Hansens hus, om reiseavstand til Stavanger krever dette.

En fremtidig utstilling ved RKS innebærer i tillegg utstillingsvederlag samt en andel støtte til material-, frakt- og dokumentasjonskostnader (fotografering).

 

Om Rogaland Kunstsenter
RKS, opprettet i 1978, er den eneste demokratiske kunstnerstyrte formidlings-og faginstitusjonen for visuell kunst i Rogaland fylke. RKS er en viktig del av kunstscenen i vertsbyen Stavanger, og en ressurs for alle kunstnere som har sin praksis i Rogaland fylke. Den kunstneriske praksisen og styrking av det kunstfaglige står i høysetet i aktiviteten. Kunstsenteret er tett på kunstneriske prosesser, og har et fokus på mangfold, faglig eksperimentering og kunstnerisk ytringsfrihet. Foruten å være en arena for faglige seminarer og debatter viser RKS kunstutstillinger, arrangerer aktiviteter, tilbyr rådgivning for kunst i offentlig rom og inngår i samarbeidsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

 

Om Stavanger byarkiv
Stavanger byarkiv besitter byens hukommelse. Byarkivet ivaretar dokumentasjonen av det samfunnet vi bor og lever i, gjennom å huse en omfattende kilde til historisk materiale som omhandler byen og dens mangefasetterte historie. Byarkivet forvalter, i tillegg til arkivene til Stavanger kommune, også mange privatarkiver som kan belyse byens og lokalsamfunnets utvikling. Byarkivet ble formelt opprettet som byens arkivdepot i 1967. Byarkivets historie og innhold strekker seg imidlertid mye lenger tilbake.
Film om Stavanger byarkiv

 

Slik søker du
Søknaden sendes som samlet PDF og skal inneholde:
 – Motivasjonstekst på inntil 500 ord som beskriver dine faglige ambisjoner for kunstneroppholdet
 – Portfolio med inntil 10 kunstverk med beskrivelse av kunstnerisk praksis
 – CV

Søknaden merkes «Kunstneropphold_stvbyarkiv_2023_*ditt navn*».
Maks filstørrelse: 20 MB

Søknad sendes til RKS innen 19. februar til rådgiver Steffen C. Bekkelund
steffen@rogalandkunstsenter.no

Spørsmål og andre henvendelser til Stavanger byarkiv i forkant av søknadsfrist kan sendes til byarkivet@stavanger.kommune.no

 

Kunstneroppholdet høsten 2023 er støttet av