30.06.23

Søk Regionale prosjektmidler! Søknadsfrist 01.09.23

Velkommen til søkeportalen for Regionale prosjektmidler for Visuell Kunst!

Nå kan du søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst (tidligere Statens Utstillingsstipend) fra Kunstsentrene i Norge!

Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.

Vi anbefaler alltid at du begynner på din søknad i god tid før fristen! Kontakt gjerne Kunstsentrene i Norge sin avdeling for prosjektstøtte dersom du trenger hjelp eller veiledning: post@kunstsentrene.no / 406 03 111

Søknadsportalen er åpen til 1. september kl. 13.00.