28.08.12

VVIND

CHRISTIAN ANDERSSON & TERJE ÖSTLING (SE) / BETTINA BUCK (DE) / SPENCER FINCH (US) /TUE GREENFORT (DK) / KNUT HENRIK HENRIKSEN (NO) / ANN CATHRIN NOVEMBER HØIBO (NO) /DAVID KEATING (AU) / OLAF NICOLAI (DE) / ESTHER STOCKER (IT) / SNORRE YTTERSTAD (NO)

Kuratert av Ole Martin Lund Bø og Marte Danielsen Jølbo

Spencer FinchVVIND er et uavhengig initiativ som foreslår å gjøre vindparken på Høg Jæren om til en skulpturpark.

VVIND anser vindturbiner som potensielle kunstinstallasjoner og utforsker hvordan disse påvirker og kommuniserer med sitt omkringliggende landskap og nærmiljø. VVIND ønsker å tilby nye perspektiver på både kunst i offentlige rom og energiproduksjon.

VVIND er et pilotprosjekt hvor 10 internasjonale kunstnere har blitt invitert til å skape kunstneriske visjoner for fremtidige vindparker. Med utgangspunkt i vindparken på Høg-Jæren i Rogaland har kunstnerne blitt bedt om å produsere forslag hvor det kunstneriske uttrykket enten er integrert i selve strukturen til vindturbinen, til dens bevegelse eller også som inkluderer landskapet rundt.

Prosjektet blir presentert på individuelle plakater som vil bli vist flere steder i Norge utover høsten 2012.

VVIND vil presenteres i både vitenskapelige, kunstrelaterte og energibransje-relaterte kontekster.