Ansatte

Valentina Martinez Mariscal

Stilling:              Daglig leder (60%)
Epost:                valentina[at]rogalandkunstsenter.no
Telefon:             910 03 446

Valentina er dansekunstner, kulturmanager og kunstkonsulent med spesialisering innen kunst og stedsutvikling, sosial estetikk og samarbeidsbasert urbanisme. Hun har en doktorgrad i antropologi, informasjons- og kommunikasjonsvitenskap fra Sorbonne-universitetet i Paris.

Valentina har jobbet som konsulent for prosjekter innen kunst, design og byutvikling. Forskningen hennes omfatter kunst og samfunnsdynamikk, med fokus på uformell og intermediær urbanisme. I forbindelse med doktorgradsstudiene gjennomførte hun et omfattende feltarbeid i Frankrike, England og Tyskland, der hun utforsket midlertidige møteplasser i skjæringspunktet mellom sosialt engasjert kunst, arkitektur, design og sosialt arbeid.

Valentina har bakgrunn fra internasjonale relasjoner og kulturelt lederskap og har bidratt med sin ekspertise til ulike kulturinstitusjoner, NGOs, tenketanker og offentlige virksomheter. Hun har også vært medlem av kunstkollektivet Tenthaus og vært med på å kuratere biennalen MOMENTUM 12: Together as to gather. Valentinas kunst- og dansepraksis fokuserer på kollektive møterom, relasjonell og somatisk estetikk, performativitet og deltakende metoder.


Ved RKS har Valentina følgende arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide søknader
 • Organisere driften på RKS
 • Personalansvar
 • Kunstfaglig, økonomisk og administrativt ansvar for senterets daglige drift, prosjektansvar/ledelse for RKS sine pågående prosjekter.
 • Ansvar for å utarbeide budsjetter og regnskaper, både for hele virksomheten og delprosjekter, og anvising av utbetalinger/regninger, økonomistyring, budsjettoppfølgning og øvrig økonomiske rutiner og oppgaver.
 • Rapportere til styret, sørge for saksforberedelse
 • Kontrollere at RKS utfører alle oppgaver kunstsenteret har påtatt seg               
 • Sørge for at RKS ivaretar sitt regionale ansvar og har et tydelig regionalt engasjement

Valentina tilbyr veiledning innen følgende kompetanseområder:

 • Prosjektplanlegging
 • Kunst i offentlig rom / Kunst og stedsutvikling
 • Formidling

 

Steffen Bekkelund

Stilling:               Prosjektrådgiver (100%)
Epost:                 steffen[at]rogalandkunstsenter.no
Telefon:              929 17 555

Steffen er utdannet skuespiller (BA) fra The Russian Academy of Theatre Arts – GITIS. Han har i tillegg en bachelor i sosialantroplogi fra Universitetet i Oslo samt en master i kunst- og kulturvitenskap fra Universitetet i Stavanger. Han har jobbet som både skuespiller, regissør og produsent i det frie teaterfeltet og som teaterpedagog ved Rogaland Teater og i videregående skole. I tillegg har han bred kulturadministrativ erfaring fra høgskole- og universitetssektoren samt prosjektledererfaring fra diverse kunst- og kulturprosjekter i Rogaland og Vestland.

Ved RKS har Steffen følgende ansvarsoppgaver:

 • Forvaltning av RKS sitt KIOR-arbeid (oppfølging av kunstprosjekter, rådgivning til oppdragsgivere og oppdragstakere samt kompetanseutvikling for kunstkonsulenter)
 • Prosjekt-, arrangement- og utstillingskoordinering
 • Administrasjon av kunstnerleiligheten i Frida Hansens hus
 • Kommunikasjon, med særlig ansvar for nettsider og nyhetsbrev
 • Intern drift (systemer, verktøy og rutiner)
 • Administrasjon (økonomi, regnskap, lønn, HR, HMS, arkiv)

Steffen tilbyr veiledning innen følgende kompetanseområder:

 • Prosjektledelse og koordinering (verktøy og systemer i kunstprosjekter)
 • Presentasjons- og formidlingsteknikk (én til én veiledning)

 

Espen Pedersen

Stilling:              Teknisk ansvarlig (25%)
Epost:                espen[at]rogalandkunstsenter.no

Espen er en Stavangerbasert kunstner utdannet med BFA og MFA fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen. Han arbeider med en rekke medier, inkludert videoinstallasjoner, performance, lyd, musikk, fotografi og skulptur. Espen er også styreleder for visningsstedet Studio17 i Gamle Stavanger.

Ved RKS har Espen følgende arbeidsoppgaver:

 • teknisk utstyr og lagervedlikehold
 • IT-support
 • montering og gjennomføring av utstillinger og arrangementer
 • utviklingen av kunstsenterets visuelle identitet, nettsider, plakater og SoMe-kanaler.

Espen tilbyr veiledning innen følgende kompetanseområder:

 • datamaskinoppsett, inkludert bruk av diverse digitale programvarer
 • utvikling av visuell identitet, inkludert oppsett av domene, e-post og nettside
 • filming og videoredigering
 • utlån og bruk av teknisk utstyr som projektorer, mediespillere og høyttalere.
 • tips og veiledning for nyetablerte kunstnere i byen (hvordan bli involvert i det regionale kunstmiljøet).

 

Nuri Sakong

Stilling:              Galleriansvarlig og formidler (25%)
Epost:                nuri[at]rogalandkunstsenter.no

Nuri har studert ved Keimyung University i Sør Korea, hvor hun har tatt en bachelorgrad i litteratur og en mastergrad i filosofi. Hun har også tatt en mastergrad i billedkunst ved Kunsthøyskolen i Bergen. Hun har arbeidet som universitetsforeleser og fakultetskoordinator. Hun har også egen praksis som kunstner.

Ved RKS har Nuri følgende arbeidsoppgaver:

 • tilrettelegging for kunstnere og publikum
 • informasjonsarbeid
 • koordinering og gjennomføring av omvisninger
 • Utvikling og gjennomføring av kunstsenterets publikumsstrategi
 • Utvikling og gjennomføring av kunstsenterets bidrag til Den kulturelle skolesekken (DKS)

Nuri tilbyr veiledning innen følgende kompetanseområder:

 • Informasjonsarbeid og formidling
 • Organisasjonsarbeid og administrasjon

 

Carlos A. Correia

Stilling:               Kunstfaglig koordinator (prosjektstilling, 40%)
Epost:                 carlos[at]rogalandkunstsenter.no
Telefon:              457 90 086

Carlos A. Correia er en portugisisk billedkunstner med master i kunst fra Trondheim Kunstakademi (NTNU). Han har sine baser i Trondheim og Stavanger. Han stiller jevnlig ut i Norge og Portugal.

Sammen med Joana Bruno driver Carlos SMØR Press, et lite forlag som spesialiserer seg på risografisk trykk. Sammen med Inga Skålnes er han også med-grunnlegger og prosjektleder for Slå På Kunst som er et kunsterdrevet initiativ som fokuserer på kunstinitiativ i ukonvensjonelle rom. Correia har i en kort periode delt lederskapet for BABEL visningsrom for kunst og har nylig vært med i den nasjonale stipendkomitéen. Carlos har også vært medlem i forskjellige styrer i Trondheim.

Ved RKS har Carlos følgende arbeidsoppgaver:

 • Assisterer med programmeringen av RKS sine aktiviteter
 • Fagansvar for DSK Lab
 • Kunstfaglig oppfølging av utstillingsproduksjoner
 • Assistanse med koordinering av RKS sin KIOR strategi
 • Søknad- og rapportskriving – tilskudd
 • Utvikling av RKS sin programprofil som et regionalt ressurssenter for kunstnere og kunsthåndverkere.

Carlos tilbyr veiledning innen følgende kompetanseområder:

 • Søknadsskriving
 • Portfolio
 • Trykksaker