09.05.14

Mariam Ghani og Erin Ellen Kelly

Mariam Ghani & Erin Ellen Kelly Smile, you’re in Sharjah, 2009

Ghani og Kelly i samtale med Mackie om arbeidene i utstillingen “It Could Go Either Way” og samarbeidet mellom mellom de to. De syv videoinstallasjonene kombinerer Ghanis interesse for arkitektur, literatur og historie med Kellys utforskning av bevegelse og performance, noe som gir et tverrfaglig blikk på tid og sted. Et av de mange

tilbakevendende motivene i arbeidene deres er en refleksjon over et sted, enten om det er et utbombet palass i Afghanistan eller geoparken i Stavanger. Ghani og Kellys arbeid fokuserer på forholdet mellom natur og skapte miljøer, eller mellom et steds historie og nåværende funksjon, samtidig som de ser på hvordan sted fungerer fenomomenologisk. Hver prosjekt er basert på et steds eller steders historie, kontekst eller tematikk.