01.08.14

Naomi Fisher

Biba Bell and Jessie Gold doing ballet in Dancarchy
Naomi Fisher er artist in residence ved Frida Hansens hus i august-oktober 2014. Fisher er basert i New York og Miami og har utmerket seg som fotograf og maler. I tillegg driver hun det kunstnerdrevne galleriet Bas Fisher Invitational i Miami. Kunstneren er invitert med bakgrunn i sin interesse i kvinner, og deres samspill, noe som reflekteres i mye av Frida Hansens kunst.