05.11.14

Installasjon

Velkommen til en utstilling av studentene som går første året på Kunstskolen i Rogaland.
Utstillingen vil bestå av installasjonsverk.

Åpning onsdag 5.november kl 19.00
Også åpent lørdag 8.&15.nov fra 10 -15.00 og
søndag 9. & 16.nov fra 12-16.00

 

Du kan lese om Aftenbladets besøk her