26.02.15

Følelsesladd folkemøte

Folkemøtet om Nytorget 25. februar ble en engasjerende kveld. Det var stinn brakke på Rogaland Kunstsenters bibliotek. Møteleder Alexandria Aalgard (Stavanger Arkitektforening)  introduserte, deretter fulgte innlegg fra Torunn Larsen (RKS), Gro Lavold (Fortidsminneforeningen), Hanne Windsholt (Byantikvar) og Fieke Verschueren.
Helge Solum Larsen(Uavh), Eli Aga(H), Per A Thorbjørnsen(V) og Frede Cappelen(AP) hadde kjappe innlegg om deres tanker for Nytorget i fremtiden.

Deretter var det klart for en engasjert debatt hvor naboer, arkitekter og planleggere fikk temperaturen til å stige godt utover kvelden. Bekymringer for ruvende nytt tinghus og bekymring for stedets identitet var blant de mest hørte ytrninger.