13.03.16

Omvisning med Melanie Bonajo

Fra omvisningen med Melanie Bonajo

Gratis omvisning med Melanie Bonajo i utstillingen Does it matter who orbits ? blackLED sex ii forest. Du får en innføring i utstillingens tematikk, og sjansen til å se de to filmene, Fake Paradise (2014) og Economy of Love (2015).Filmene bruker dokumentaren som et utgangspunkt for å utforske det moderne menneskets dilemmaer om kropp, kjønn, seksualitet, kommunikasjon, spiritualitet og transcendens. Fake Paradise skildrer folks opplevelser med ayahuasca, et hallusinogen fra Amazonas, som nå har fått samme status som LSD hadde på 60-tallet. Economy of Love tar utgangspunkt i et miljø av aktivistiske sexarbeidere i Brooklyn. 

Bonajo kontrer den kapitalistiske tidsånden med kropp og sjel, gjennom aktiviteter som av ulike årsaker oppfattes som ulovlige, noe som Bonajo jobber for å oppdatere av vår oppfatning av det moderne mennesket i forhold til teknologi og forståelse av oss selv som mennesker. Gjennom hele sin produksjon setter Bonajo også søkelys på kjønn og utfordrer kategorier og representasjon av sex og kjønn. 

Et rom på kunstsenteret er viet til plakater som er bearbeidet og danner et slags kart over kunstnerens interesser. I rommet finner du også tidligere videoarbeider som er mer teatralske og humoristiske, men allikevel med samme tematikk om kjønn og representasjon. Selv om tematikken er alvorlig sørger kunstneren for at det finnes en god dose humor i mange av arbeidene, samt en sensualitet og sanselighet som akademiske teorier om temaene ikke innehar. Rommene på kunstsenteret har blitt omdannet til sensoriske soner hvor du kan flyte rundt, få informasjon og kanskje oppleve noe nytt.