01.09.16

Statens utstillingsstipend

Statens utstillingsstipend

Skal du stille ut i Rogaland kan du søke om Statens Utstillingsstipend! Du kan søke om maks 50.000 kroner. Mer detaljer finner du på kulturrådets sine sider.

 

Søknaden sender du til post@rogalandkunstsenter.no innen 1. september.

Skal du stille ut andre steder i Norge, kan du også søke om midler, men da sender du søknaden til det regionale kunstsenteret i området. Oversikt over alle kunstsentrene finner du her.