16.02.17

Videoforedrag fra KORO-konferansen i Tromsø 16.-17.02.2017

KORO-konferanse “Offentlig kunst og byutviling” 16.-17.02.17 i Tromsø i samarbeid med Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS), Tromsø kommune og KORO.

 

Foredragsholdere og gjester vil diskutere hvilken rolle kunst kan spille i byutviklingsprosjekter.
Alle video finner du på denne lenken fra KORO på Vimeo eller se nedenfor.

RKS vil spesielt løfte fram Per Gunnar Eeg-Tverbakks foredrag på dag 2. I tillegg billedkunstneren Martin Andresen og Eli Samuelsen fra Tinn kommune sin foredrag om Solspeilet på dag én. Lise Mjøs, avdelingsdirektør Kunst i Kulturetaten Oslo kommune om kunstordningen i Oslo på dag to.

 

Tid: 16. og 17. februar 2017.

Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø.

  

Program:

Dag 1, torsdag 16. februar

10.00-10.45: Registrering.

 

10.45-11.00: Åpning av konferansen ved Tromsøs varaordfører Jarle Aarbakke.

https://vimeo.com/215980830

 

Innledning: Svein Bjørkås, direktør KORO.

https://vimeo.com/215980964

 

11.00-11.30: Truls Ramberg, kurator i KORO og ansvarlig for KOROs program for kommunale og fylkeskommunale prosjekter. Ramberg vil snakke om KOROs pågående satsning på kunst og byutvikling, bakgrunnen for satsningen, og muligheter og utfordringer knyttet til å bruke kunst som et virkemiddel til steds- og byutvikling.

https://vimeo.com/215981539

 

11.30-12.00: Marius Grønning, førsteamanuensis i by- og regionplanlegging på Institutt for landskapsplanlegging (ILP) ved NMBU og styreleder i FUS. Han vil komme inn på hvilke interesser byutviklere har for å se nærmere på kunst i offentlige rom, og behov for å dokumentere erfaring og utvikle ny kunnskap.

https://vimeo.com/215981060

 

13.00-13.30: Joanna Zawieja, produsent Stadsutveckling, Statens konstråd.  Om Statens konstråds satsning på byutvikling gjennom prosjektene Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer og Konst händer, der Konstrådet produserer kunst i tilknytning til Miljonprogram-områder.

https://vimeo.com/215981829

 

13.30-13.50: Maria Håkansson, forsker, Urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Om følgeforskningen knyttet til Statens konstråds byutviklingssatsning, og lærdommer som kan trekkes herfra.

https://vimeo.com/215982177

 

13.50-14.10: Samtale mellom Zawieja og Håkansson moderert av Bo Krister Wallström, seniorrådgiver produksjon, KORO og ansvarlig for KOROs URO-program.

https://vimeo.com/215982540

 

14.20-15.10: Claire Doherty, direktør, Situations. Situations er en Bristol-basert kunstorganisasjon som har gjennomført en lang rekke kunstprosjekter i offentlige rom siden opprettelsen i 2002. Situations har også utgitt publikasjoner og gjennomført en lang rekke events, foredrag og debatter i forbindelse med formidlingsprogrammet Public Art Now.

https://vimeo.com/215982999

 

15.25-15.55: Martin Andresen, billedkunstner, og Eli Samuelsen, fagleder plan i Tinn kommune. Andersen og Samuelsen presenterer prosjektet Solspeilet, som ble avduket ved Rjukan i 2013. Andersen er kunstneren bak prosjektet, mens Eli Samuelsens rolle har vært å koordinere stedsutviklingsprosjektet ved Rjukan torg med både lokale, regionale og statlige aktører.

https://vimeo.com/215983837

 

16.25-17.15: Apolonija Šušteršič i samtale dr. Andrea Phillips om kunstnerens rolle i byutvikling. Šušteršič er billedkunstner og professor i kunst i offentlig rom ved Kunsthøgskolen i Oslo, mens Andrea Phillips er professor og forskningsleder ved Akademin Valand, Göteborgs universitet. Utgangspunktet for samtalen vil blant annet være Šušteršič sitt kunstprosjekt i forstaden Hustadt utenfor byen Bochum i Tyskland som har pågått i en årrekke.

https://vimeo.com/215984292

 

Dag 2, fredag 17. februar.  

09.15-10.00. Jan Liesegang, partner, Raumlabor-Berlin. Raumlabor er et Berlin-basert arkitekturkollektiv som har arbeidet i skjæringspunktet mellom arkitektur, byplanlegging, kunst og intervensjon siden 1998, og som i løpet av denne perioden har gjennomført en lang rekke prosjekter over nær sagt hele verden.

https://vimeo.com/215985132

 

10.00-10.30. Jessica Segerlund, processledare platsbyggnad Älvstaden, Göteborgs stad. Segerlund, med bakgrunn som kurator innen kunst i offentlig rom, vil snakke om sine erfaringer med å jobbe med kunst i tilknytning til et av Nord-Europas største byutviklingsprosjekter, Älvstaden i Göteborg.

 

10.45-11.30: Katja Aßmann, direktør Schloß Biesdorf – Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum, Berlin. Aßmann sitt foredrag vil dreie seg om Urbane Kunste Ruhr, en institusjon som har gjennomført kunstprosjekter i offentlige rom i Ruhr-området siden 2010, og som Aßmann har vært kunstnerisk leder for. Hun vil også fortelle om prosjekter hun er involvert i med institusjonen hun nå leder, en nyopprettet kunstinstitusjon i Berlin viet samspillet mellom kunst, urbane rom og landskap.

https://vimeo.com/215985925

 

11.30-11.45: Samtale mellom Jan Liesegang, Jessica Segerlund og Katja Aßmann.

https://vimeo.com/215986485

 

13.00- 13.45: Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kurator Oslo Pilot. Om utviklingen av Oslo Pilot, et toårig prosjekt som skal berede grunnen for en fremtidig kunstbiennale i Oslo. Blant spørsmålene Oslo Pilot har utforsket er hvordan et kunstverk kan gripe inn i byens offentlige rom når disse hele tiden er i endring. Eeg-Tverrbakk vil også belyse internasjonale trender som har påvirket arbeidet med prosjektet.

https://vimeo.com/215987603

 

13.45-14.00: Lise Mjøs, avdelingsdirektør Kunst, Kulturetaten Oslo kommune. Om kunstordningen i Oslo; finansieringsform, friheten som ligger i ordningen i forbindelse med disponering av midlene til permanente og temporære prosjekter, og innkjøp av kunst og andre formål.

https://vimeo.com/215986751

 

14.10-14.40: Mari Opsahl, spesialkonsulent Kulturutvikling og Silje Hoftun, seniorarkitekt Avdeling for byutvikling, Oslo kommune. De vil snakke om hvordan Kulturetaten og Plan- og bygningsetaten arbeider med kulturell infrastruktur i byen i samarbeid med andre aktører, og hvordan Oslo kommune undersøker kunst som fleksibelt virkemiddel for god byutvikling med utgangspunkt i Hovinbyen – Oslos største utviklingsområde.

https://vimeo.com/215987059

14.40-15.00: Samtale mellom Eeg-Tverrbakk, Mjøs, Opsahl og Hoftun. Samtalen modereres av Nora Ceciliedatter Nerdrum, kurator og leder for kunstseksjonen i KORO, og medansvarlig for KOROs foredragsserie Critical Issues in Public Art.

https://vimeo.com/215988121

 

15.00-15.20: Hanne Hammer Stien, daglig leder ved Polarmuseet, og PhD-stipendiat i kunsthistorie ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Stien skal snakke om prosjektet Kunst og teknologi i byutvikling, som hun er kurator for og gjennomføres i Tromsø regi av kommunen.

https://vimeo.com/215988568

15.20-15.40: Ragni Løkholm Ramberg, komitéleder for byutvikling, miljø og transport, Tromsø kommune, og Lisa Hoen, kultur- og idrettssjef i Tromsø kommune. Ramberg og Hoen vil presentere pågående byutviklingsprosjekter i Tromsø der kunst inngår som ett av flere virkemidler.

Lisa Hoen

https://vimeo.com/215988887