18.10.17

Ordets Muligheter

Contemporary Art Stavanger tilbyr workshop med kunstner og språkpedag Helen Eriksen

Ordets muligheter for billedkunstnere
finner sted på Rogaland kunstenters bibliotek

18. oktober 2017

Tid: 17 – 19
Arrangert av Contemporary Art Stavanger
Gratis, men påmelding kreves pga begrenset antall plasser
Meld deg på ved å sende en mail til: info [a] contemporaryartstavanger.no

“When you take a flower in your hand and really look at it, it’s your world for the moment. I want to give that world to someone else… Nobody really sees a flower – really – it is so small – we haven’t time – and to see takes time… So I said to myself – I’ll paint what I see – what the flower is to me but I’ll paint it big and they will be surprised into taking time to look at it.”
Georgia O´Keefe


o Driver du med billedkunst og synes du kommer til kort når du skal skrive om dine eller andres verk?
o Synes du at det å skrive ‘artist statement’ og prosjektbeskrivelser er vanskelige prosesser?
o Er du for opptatt med å produsere kunst til å prioritere å skrive?
o Er du enig med Natasja Askelund i at kunstnere inkludert deg selv er redde for konsekvensene av å ta ordet i den offentlige debatten?

Svarer du ja på mer enn et av disse spørsmålene så kan denne workshopen sette i gang gode skriveprosesser som hjelper deg å ta ordet som billedkunstner.

Vi skal se på mulighetene for hvordan du kan skrive om eget arbeid og virke uten å forstyrre prosessen din. Vi skal også drøfte hvordan vi som faggruppe kan vær mer aktive i debattene om kunst i offentligheten, uten at det tar for mye plass i ateliervirksomheten.

I dette møtet skal vi diskutere ”ordet” som et hjelpemiddel i kunstneriske prosesser, ikke en byrde. Det ville være litt forberedelse til kurset som du får tilsendt en uke på forhånd.

Workshopen kan være et fint redskap for å komme i gang med et ”artist statement”, og til å ta ordet i offentlig sammenheng.

Norsk – engelsk etter behov
Ikke avhengig av tidligere skriveferdigheter
Elever, studenter og profesjonelle er velkomne
Alle stilarter/retninger velkomne


BIO:
Helen Eriksen er billedkunstner og språkpedagog. Hun er født og oppvokst i Liverpool i Storbritannia.

Hun studerte nordisk språk og litteratur ved UEA-universitetet i Storbritannia før hun begynte å studere visuelle kunstfag ved Kunstskolen i Rogaland og Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes forskningsprosjekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo var kunstens skiftende rolle i det offentlig rom. Hun er nå tilknyttet Universitetet i Agder med et PhD forskningsprosjekt som undersøker kunstnerens integritet i sosialt engasjerte kunstpraksiser.

Hennes aktiviteter inkluderer kunstnerisk samarbeid med skulptøren Germain Ngoma. Hun etablerte prosjektrom Tenthaus Oslo sammen med Ebba Moi og Stefan Schröder i 2011. Tenthaus Oslo undersøker kunstnerens rolle i samfunnet generelt og i skolen spesifikt.