11.06.18

OPEN CALL: FLOM 2019

Flom. Foto Alf Mydland
Flom. Foto Alf Mydland

FLOM 2019 

Utlysning av kunstneropphold for fire kunstnere i Sør-Rogaland

 

I forbindelse med Dalane kulturfestival i Sør-Rogaland tilbys det et fem ukers kunstneropphold for fire profesjonelle kunstnere i februar/mars 2019. Hver kunstner jobber opp mot en kommune i Dalane og får en lokal kontaktperson. Kunstneroppholdet kulminerer med produksjon av et offentlig kunstverk som vises i hver sin kommune under festivalen. Det inviteres også til en introduksjonsuke for alle deltagere i september 2018.

Tema for festivalen i 2019 er FLOM!

Prosjektet er et samarbeid mellom de fire kommunene i Dalane; Lund, Bjerkreim, Sokndal og Eigersund og Rogaland Kunstsenter.

 

Når:

 • Én introduksjonsuke i Dalane i 24.-29. september 2018. I løpet av denne uken møtes de fire kunstnerne, kontaktpersonene og arrangørene for felles idéutveksling.
 • Fem ukers opphold fra uke 8 til 12 i 2019 (18. februar – 24. mars) hvor kunstprosjektet forberedes og gjennomføres.

Dette tilbys:

 • Kunstneropphold på fem uker i vakre Sør-Rogaland. Hver kunstner bor og jobber i sin vertskommune.
 • 25 000 kroner for honorar og kost til hver kunstner
 • Reiseutgifter på opptil kr. 5000,- dekkes mot kvittering for hver kunstner
 • Overnatting dekkes av vertskommunen.
 • Produksjonskostnader for å gjennomføre workshops og kunstprosjekt dekkes av arrangøren, etter nærmere avtale med vertskommunen.
 • Hver kommune har engasjert en kontaktperson i sin kommune for å gi nødvendig assistanse og veiledning i å bli kjent med stedet, for å muliggjøre research til kunstprosjekt og workshops.
 • I tillegg dekkes reiseutgifter opp til kr. 5 000,- mot kvitteringer for oppholdet på én uke høsten 2018. Arrangør dekker losji, og utbetaler kr.1500,- for kost.

Dalane kulturfestival har følgende ønsker og forventninger til de fire kunstnerne som engasjeres i hver sin kommune:

 • Kunstneren skal være en aktiv og utadrettet pådriver i festivalen, gjennom sitt kunstprosjekt og workshops.
 • Kunstneren skal være i dialog med lokalbefolkningen, gjennom workshops og eventuelle andre arrangementer.
 • Det er ønskelig at kunstprosjektet skaper eller forsterker en stedsidentitet, og slik forankres i lokalmiljøet.
 • Kunstneren skal kontinuerlig samtale med arrangøren og den lokale kontaktpersonen.
 • Kunstprosjektet skal være synlig, tilgjengelig og plasseres i det offentlige rom under festivalperioden.
 • God formidlings- og pedagogiske evner vektlegges.
 • Søker må være tilstede på kunstneroppholdet i periodene 24.-29. september 2018 og 18. februar -24. mars 2019

Krav til søknaden:

 • Søknadsbrev på maksimum 1 A4-side med kort motivasjon for deltakelse
 • CV
 • Portfolio med utvalgte dokumentasjonsfoto av tidligere kunstverk, kunstprosjekter og workshops.
 • Søkeren må opplyse om de har sertifikat til bil, selv om dette ikke er et krav
 • Søknad, CV og portfolio leveres i én PDF fil på maksimum 10 mb. Filnavn skal være ditt eget navn (fornavn-etternavn.pdf)
 • Søknad leveres innen 11. juni 2018 til adresse kristel@rogalandkunstsenter.no. Du får bekreftelse for mottatt søknad innen 19.juni 2018 og svar innen 5. juli.
 • Søknadene blir behandlet av de fire kommunene og Rogaland Kunstsenter.

Se mer informasjon nedenfor for Dalane kulturfestival og arrangør-kommunene. Ved spørsmål angående søknaden kontakt kristel@rogalandkunstsenter.no

 

Dalane kulturfestival 18. – 24. mars 2019

 

 

Annet hvert år, fra 1995, har de fire Dalane-kommunene Sokndal, Lund, Eigersund og Bjerkreim i fellesskap arrangert kulturfestival som strekker seg over en tidlig våruke.

Festivalen kobler sammen det lokale kulturlivet med regionale, nasjonale og gjerne også internasjonale utøvere, for slik å skape ny kunnskap, inspirasjon og begeistring i lokalmiljøet.

Dalane kulturfestival 2019 har «kunst» som overordnet sjanger, der temaet er «FLOM». Temaet er hentet fra de fire kommunenes utfordringer med vannmassene som omkranser dem. Vannet utgjør et vesentlig element i alle kommunene, både i form av nedbør, elv og sjø. Det våte elementet skaper ikke bare frustrasjon og ødeleggelse, men også mye glede, aktivitet, arbeid og rekreasjon.

Delelementene i festivalen skal ha noe tilknytning til hverandre, samtidig som hver kommune skreddersyr sin del til sitt lokalmiljø. Slik som når en flom strømmer gjennom hele Dalane, men der nedslagsfelt, handlinger og konsekvenser har lokale variasjoner.

 

Kunstneren og ildsjelen

I samarbeid med Rogaland Kunstsenter skal de 4 kommunene bli gjestet av hver sin kunstner, i en periode på 5 uker (11. februar-24. mars 2019). I tillegg skal kunstnerne besøke kommunene 24.-29. september 2018 . 4 kontaktpersonen i hver sin kommune, med hjerte for lokalsamfunnet og for kunsten, skal planlegge hvordan byen/bygda og folket på best mulig måte kan møtes med kunstneren og det som i løpet av perioden blir skapt. Et kunstprosjekt skal være klar for presentasjon til uke 12 i 2019 i hver kommune.

Kontaktpersonen, med sin kjennskap til stedet og befolkningen, skal tilrettelegge for koblingspunkt mellom lokalsamfunnet og kunsten. I møter mellom en lokalt forankret ildsjel og en tilreisende kunstner, skal det utveksles tanker og ideer for utforming av kunstverk, prosess, workshops og lokal involvering.

 

 

Lund kommune

www.lund.kommune.no

Lund kommune er en industri- og landbrukskommune med lang tradisjon innen tre- og møbelproduksjon. Innbyggertallet er på 3 200, der 2 200 av dem er bosatt på Moi som er kommunens sentrum, og de resterende i bygdene Hovsherad og Heskestad. I tillegg så bor det omtrent 130 asylanter tilknyttet Sana Lund asylmottak i kommunen, i påvente av svar på søknad om oppholdstillatelse. Asylmottaket er desentralisert, det vil si at asylsøkerne bor i spredte leiligheter i kommunen, noe det høstes gode erfaringer med.

Lund kommune er en koselig liten innlandskommune med flott beliggenhet, rik og variert natur, og med lett tilgang til helårige naturopplevelser. Moi sentrum deles av hovedveien E39, der du finner en hyggelig miljøgate med kulturhus samt flere butikker på den ene siden, og dagligvarebutikker på den andre. Kommunen huser også Lundheim folkehøgskole, som tilbyr ungdommen kreative fag som cosplay, kokkelering, idrett, E-sport, musikk og foto.

Av andre severdigheter du finner i Lund kan nevnes: Bygdemuseet som viser stedets kultur- og industrihistorie. Tronåsen; den bratte og kronglete veien som ble brukt under Rally Monte Carlo i 1931, samt flere fabrikkutsalg med blant annet lokalt produserte varer.

 

Bjerkreim kommune

www.bjerkreim.kommune.no

Bjerkreim kommune er i folketall en liten, men sentralt plassert kommune, med sine knappe 3 000 innbyggere. Her finner du to små kommunesenter: Vikeså med kommunehus, ungdomsskole og et lite antall butikker, og Bjerkreim med barneskole, kirke og dagligvarebutikk.

Bjerkreim er en innlandskommune med rik og variert natur. Bestående av både fjell, daler, flatmark, vann og elver.

Gloppedalsura

 

 

Den nordre delen av kommunen domineres av fjell, daler og store vann. Lengst i nord ruver den høyeste fjelltoppen, Vinjakula, hele 907 meter, og i denne delen av kommunen finner du også Nord-Europas største steinur, Gloppedalsura. I dalsøkkene ligger flere store vann, blant annet det 18 km lange Ørsdalsvatnet. I de sørlige og lavereliggende delene av kommunen finner du flat landbruksjord og store arealer med dyrket mark. Bjerkreim er den nest største sauekommunen i Norge, og jordbruk er en viktig næring her.

 

Bjerkreimselva er rangert som ei av de beste lakseelvene i Norge, men skaper også store flomproblemer for kommunen.

 

Sokndal kommune

www.sokndal.kommune.no

Sokndal kommune, med sine ca. 3 300 innbyggere, er den sørligste kommunen i Rogaland. Ca. 2 000 av innbyggerne bor i kommunens sentrum, Hauge i Dalane. Åna-Sira er et lite tettsted i kommunen med omtrent 200 innbyggere, og som deles av elva Sira. Den ene halvdelen tilhører Rogaland og Sokndal, mens den andre halvdelen ligger i Vest-Agder og Flekkefjord kommune. Elva markerer slik skillet mellom Vestlandet og Sørlandet.

Kommunen er blant annet kjent for Sogndalstrand, fredet trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet, og for Blåfjellgruvene og Jøssingfjorden.

Sokndal er en arbeiderklassekommune med næringsvirksomhet som i stor grad består av gruvedrift, pukkverk og mekaniske bedrifter. Hjørnesteinsbedriften, Titania, med ca. 270 ansatte, er verdens største ilmenittforekomst.  Kommunen ligger ved kysten og har en liten skjærgård mot Nordsjøen og mange gode fiskeplasser.

Sokndal var den første kommunen i Norden som i 2003 ble medlem av den internasjonale bevegelsen Cittaslow. Formålet er å gi stedet en egen identitet, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. Kommunens innbyggere har blant annet begravd janteloven (faktisk begravd, i ordets rette betydning!), og hvert år markeres «Kjærlighedsvego».

Elva Sokna forbinder sjø og land, og er de siste årene blitt en kjent lakseelv. Samtidig gir også elva flomproblemer, og det jobbes med store flomsikringsprosjekter i kommunen.

 

Eigersund kommune

www.eigersund.kommune.no

Eigersund kommune har ca 15 000 innbyggere, der omtrent 10 000 er bosatt i byen Egersund. I bygdene Helleland og Hellvik, samt i distriktene rundt, finner du resten av innbyggerne. Kommunen består av lavland ved kysten, som domineres av avrundede berg og lite vegetasjon, og bratte landskaper og innsjøer i innlandet.

Egersund er en av landets største fiskerihavner, og sildoljeproduksjon er en sentral næring i kommunen. Næringslivet ellers er i stor grad relatert til sjø og båt: Utvikling og distribusjon av maritim elektronikk, trålverksteder og fabrikasjon av moduler til oljeplattformer ved Aker Solution. Eigersund er også en jordbrukskommune, med spesielt sauehold og melkeproduksjon.

Kommunen huser flere festivaler og begivenheter som er godt besøkt og kjent over store deler av landet: Egersund visefestival, Dalane Bluesfestival, Fyrfestivalen og Julebyen.

Av andre severdigheter så nevnes den gamle trehusbebyggelsen, Trollpikken, Dalane Folkemuseum og Egersund Fayancemuseum. Sistnevnte viser gjenstander fra A/S Egersunds Fayancefabrik som var en hjørnesteinsbedrift i kommunen fra 1847 til 1979.

Gjennom Egersund renner Lundeelva som er utløpet til Hellelandsvassdraget. Store mengder vann møter sjøen ved munningen midt i sentrum. Også Bjerkreimsvassdraget har sitt utløp i Eigersund, og begge elvene fører til store utfordringer med flom i kommunen.

 

Rogaland Kunstsenter

www.rogalandkunstsenter.no

Rogaland Kunstsenter (RKS) ble opprettet i 1978 og er en kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon for samtidskunst og et fagsenter for kunstnere i regionen. RKS formidler samtidskunst til det brede publikum med kunstprosjekter, meningsutveksling og aktivitet i hele Rogaland. RKS driver fagutvikling for fylkets profesjonelle kunstnere. Vi tilbyr faglig råd, praktisk støtte og samarbeid. Vi er også et ressurssenter som tjener hele det visuelle kunstfeltet gjennom våre prosjekter, kurs og arrangementer. Vi tar et overordnet ansvar for mangfold og inkluderer flest mulig av kunstfeltets aktører, det være seg enkeltkunstnere, små initiativer, store institusjoner, private og offentlige aktører.

RKS formidler samtidskunst i bygningen på Nytorget i Stavanger og kunstprosjekter i det offentlige rom. Vi bidrar til meningsutveksling og aktivitet i hele Rogaland