11.10.18

Kritikersamtaler

Torsdag 11. oktober

kl 19.00

Rogaland Kunstsenter 

I Kritikersamtaler går vi gjennom aktuelle utstillinger i Stavanger og diskuterer hva de er, hva de gjør og hvordan vi kan forholde oss til kunsten som presenteres. Et panel vil presentere sine meninger og analyser, og vi har en lav terskel for innspill og spørsmål fra publikum. 

I kveldens panel er Siri BorgéLiv Brissach og Arve Rød. Samtaleleder er Åse Løvgren.

I Stavanger er det en rekke svært interessante utstillinger akkurat nå, og vi skal prøve å rekke over flere av dem i samtalen.
Den store “Kvinne”-utstillingen på Stavanger kunstmuseum presenterer en samling viktige arbeider fra 1970-tallet som tar for seg det den kaller den feministiske avant-garden. Her vises verker av flere av vår tids viktigste kunstnere som ga seg i kast med de stereotypiske forventningene som omga dem.
Tydeligvis har kvinnenes inntog i institusjonene satt merker, for Stavangers kunstscene preges denne høsten av kunstnere som er kvinner og av utstillinger med en feministisk pregning.
På Kunsthall Stavanger tematiserer Hanne Lippards utstilling “Ulyd” språket, og spesielt det kvinnelige språket og språket som brukes om kvinner. Med referanser tilbake til det gamle Hellas og Roma, setter utstillingen i gang et nytt samspill mellom begreper, objekter og lyd.
I utstillingen “Lysende Framtidsutsikter” av Anna Ihle ved Rogaland Kunstsenter, tar kunstneren for seg arbeidet- både arbeidet som en kunstner utfører, men også konseptet arbeid i seg selv. Ihle berører også det samfunnsmessige aspektet ved arbeid som en kjerne i hvordan vi ser på framtida, og som et sentralt punkt der økonomiske konjunkturer møter det personlige mennesket.
Hvis vi rekker det, tar vi kanskje en kort prat om utstillingen på Studio 17som åpner dagen etter samtalen vår, som presenterer arbeider av Victoria Durnak.

Velkommen, alt er gratis!

Samtalen vil foregå på norsk.

Om deltakerne:
Siri Borge er utdannet fra Kunsthøyskolen i Bergen i 2014 og er basert i Stavanger. Borge jobber med skulptur, installasjon, performance, foto og film, og hennes arbeider kan gjenkjennes ved hennes sterke feministiske og sosio-politiske engasjement, og ved hyppig bruk av humor. I tillegg til sitt virke skriver hun jevnlig kunstkritikk for fagtidsskriftet Billedkunst.

Liv Brissach er en Oslo-basert kunsthistoriker med utdanning fra Universitetet i Oslo (MA) og University College London (BA). Som frilansskribent har hun blant annet skrevet for Kunstkritikk, Billedkunst og Munchmuseet i bevegelse. Hun jobber for tiden som Project Officer for Office for Contemporary Art Norway. 

Arve Rød er kritiker og skribent. Han er utdannet kunstner fra Statens kunstakademi i Oslo, og har siden 2000 publisert tekster om kunst og kunstnere i en rekke aviser, tidsskrifter, bøker og utstillingskataloger. Rød har vært kunstanmelder i Dagens Næringsliv (DN lørdag) 2006-2012, og siden 2014 i Dagbladet, hvor han har en lengre spalte annenhver mandag. Spalten i Dagbladet tar sikte på både ordinær utstillingskritikk, og mer essaypreget tekst som søker å sette samtidskunsten i en både historisk og samfunnsmessig sammenheng. Rød har siden 2013 vært medredaktør i Norsk kunstårbok. 

Åse Løvgren er billedkunstner som arbeider i en lang rekke medier, men der samarbeid ofte står sentralt. Hun er leder for kunstnerisk forskning sammen med Frans Jacobi i prosjektet Synsmaskinen ved institutt for kunstakademiet ved universitetet i Bergen. Sammen med Karolin Tampere driver hun prosjektet Rakett, som er en mobil plattform for flerstemmige undersøkelser innenfor rammen av kunstneriske og kuratoriske prosjekter. Hun er prosjektutvikler ved VISP med ansvar for Kritikersamtaler.

Kritikersamtaler arrangeres av VISP som er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet på Vestlandet, og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. www.visp.no

Arrangementet er støttet av Norsk Kulturråd og stiftelsen Fritt Ord.