15.10.18

Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bildende Kunstneres Hjelpefond 2018

 

Utlysning av fem stipender til kunstprosjekter i Rogaland

 

Rogaland Kunstsenter forvalter i år fem produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Hvert stipend er på 20.000 og skal benyttes til produksjon av et kunstprosjekt som skal vises eller formidles i Rogaland i 2018 eller 2019. Send en søknad med en kort prosjektbeskrivelse (max 800 ord) om hva du skal produsere med budsjett til geir@rogalandkunstsenter.no

Merk e-posten med BKH.

 

Stipendtildelinger skjer uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet, men søker må ha, eller ha hatt, sitt virke i Norge.  I 2018 er det spesielt fokus på Haugalandet og vi oppfordrer kunstnere som skal gjennomføre kunstprosjekter på Haugalandet til å søke. I juryen sitter en representant fra Bildende Kunstneres Forening Rogaland og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge Rogaland og daglig leder ved Rogaland Kunstsenter.

 

Midlene utbetales direkte til kunstnere som får tildelt stipend. BKH skal krediteres slik ved promotering av stipendprosjekt:  «(Navn på kunstneren) har mottatt (navn på kunstsenter)s produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond». BKHs logo skal i tillegg benyttes på skriftlig materiell.

 

Søknadsfrist: 15. Oktober

sendes til: geir@rogalandkunstsenter.no

Merk e-posten med BKH.