13.02.20

Bildende Kunstneres Hjelpefonds produksjonsstipend 2019

Fra Skaus utstillingsåpning og overrekkelse av produksjonsstipend 13.02.20 Foto: Kristel Talv

RKS har gleden å meddele at Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend  fra Bildene Kunstneres Hjelpefond (BKH) på kr 50 000 hver, har blitt tildelt kunstneren Njål Lunde fra Haugesund og den Stavanger-baserte kunstnergruppen Mari Kolbeinson, Markus Bråten, og Håvard Sagen med prosjektet Skaus.

 

Produksjonsstipend deles ut årlig av Rogaland Kunstsenter og er på kr 100 000 samlet. Søknadsfrist var 1. november 2019 og de innkomne søknadene har blitt vurdert av en kunstfaglig jury. Kunstnere med tilknytning til Rogaland har hatt mulighet til å søke på stipendet. Formålet er å stimulere kunstnerisk virksomhet i Rogaland og prosjektet må derfor finne sted i fylket.

 

Njål Lunde (f. 1973) er en billedkunstner som bor og arbeider i Haugesund. Han vil bruke produksjonsmidlene til deler av utstillingsprosjektet «Det er en fugl i min pute» med mål om visning både i Haugesund og i Stavanger. Lunde har studert i Statens Kunstakademi i Oslo i tillegg til Kunstskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. Han jobber med tegning, fotografi, skulptur og animasjon.
www.njallunde.com

 

Skaus initiert av Håvard Sagen, Markus Bråten og Mari Kolbeinson er en plattform – samtidig vert og okkupant, en støttestruktur som igangsetter møtepunkt mellom steder, kunstnere, institusjoner, sosiale infrastrukturer og publikum. Skaus gjennomføres parallelt på Rogaland Kunstsenter og på en ventetomt ved TOU med tilknytning til det offentlige rom. Dette er et pilotprosjekt som i første omgang arrangeres i Stavanger og består av en Innvielse og fire Faser. Hver fase rammes inn av to konstruksjoner, en i Rogaland Kunstsenter og en på ventetomten ved TOU. Totalt 12 lokale og internasjonale kunstnere vil arbeide på disse stedene i de påfølgende fasene.

Mari Kolbeinson (f. Stavanger, 1989) har studert ved Kingston University, London (2009-12), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2014) og Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (2013-15). Kolbeinson er for tiden med å driver de kunstnerstyrte visningsrommene Studio17 og Bruksrommet, begge i Stavanger. http://www.marikolbeinson.com/

Markus Bråten (f. Stavanger, 1990) tok sin MFA ved Konsthögskolan i Malmö (2011-2016) og Maumaus Escola de Artes Visuais, i Portugal (2015). Han er med i driften av visningsstedet Studio 17, i Stavanger.
https://www.markusbraten.com/

Håvard Sagen (f. Stavanger, 1986) er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim (2016-19), Kunstskolen i Rogaland (2014-16) og Arkitektskolen i København (2008-10). https://havardsagen.com/

 

Bildende Kunstneres Hjelpefond forvalter i tillegg til regionale tildelinger via kunstsentre også Høstutstillingsprisen, Kunsthåndverkprisen og Fotokunstprisen. I tillegg til disse deler BKH ut Ulrik Hendriksens Ærespris og John Savio-prisen. BKH ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over kr 2 000 pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge. For mer informasjon om BKH, se kunstfond.no  og om kunstavgiften, se kunstavgiften.no.