03.09.20

SKAUS, FASE 4: Utstilling

NO/EN

Velkommen til den siste fasen av Skaus i Stavanger, med kunstnerne Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen og Byverksted. Rogaland Kunstsenter har åpningstidene kl.12-16 fre-søn. Ventetomten på Tou kl.12-18 fre-søn. For å se hele programmet til Byverksted i perioden besøk skaus.byverksted.no

Vi starter på Ventetomten ved TOU 3. september kl. 18:00 og åpner på Rogaland Kunstsenter kl. 19:00. Utstillingen på Ventetomten står åpen til kl 20.00 og Rogaland Kunstsenter til kl 21:00.

FASE 4: 03.09 – 06.09
kl 18 – BYVERKSTED – Ventetomten ved TOU, Kvitsøygata 25

kl 19 – MARTINKA BOBRIKOVA & OSCAR DE CARMEN – Rogaland Kunstsenter, Nytorget 17

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen har arbeidet sammen siden 2005. Deres kunstneriske praksis er grunnet i tanken om kooperativet. Arbeidet deres er mest produktivt når det blir utfordret og gransket av andre tilnærminger til kulturell og samfunnsorientert produksjon. De har deltatt i flere residenser, som Sasa Art Project i Phnom Penh, Arctic Art Institute i Arkhangelsk, Seoul Art Space_Geumcheon, KulturKontakt Austria og MeetFactory i Praha. Arbeidene deres har blitt presentert på arenaer og prosjekter som Tenthaus, Akershus Kunstnersenter, Fotogalleriet i Oslo, 5. Odessa Biennale, Høstutstillingen, Rake, Museum of Contemporary Art Roskilde, Center of Contemporary Art– Tbilisi, Röda Sten. Siden 2012 har de drevet Nomad AiR, et nomadisk artist-in-residence-program som fokuserer på forestillingen om gjestfrihet og de sosiale relasjonene mellom “vert” og “gjest” som plasserer infrastrukturen til andre institusjoner.
www.bobrikovadecarmen.org

Byverksted Hvordan skaper vi* byen i fellesskap? (*altså deg inkludert)
Hvordan ser du for deg et verksted for å utvikle byen? Hvem er det som egentlig eier byen? Byverksted transformerer Skaus til en åpen plattform for deltakelse, debatt og eksperimentering. Skaus på ventetomten blir møtested og skjæringspunkt. I tillegg til et forhåndsbestemt program satser Byverksted på idéen om medvirkning, der terskelen er lav for å engasjere seg på ulike måter og på nokså uformelt vis, med egne idéer og i et samarbeid mellom likestilte. Ulike deltakere, aktører og bidragsytere lager program, går i dialog, involverer naboer, lager og viser kunst, presenterer, diskuterer, bygger, presenterer visjoner og utopier, samler erfaringer, utveksler kunnskap, blir politiske subjekter, produserer ønsker, hacker byen. Kontakt: hei@byverksted.no | Benjamin 902 63 618. På byverksted.no kan du finne mange nyttige ressurser, kunnskap, material og gode idéer for hvordan du kan hacke byen din.


Mer om Skaus
Skaus er en plattform – samtidig vert og okkupant, en støttestruktur som igangsetter møtepunkt mellom steder, kunstnere, institusjoner, sosiale infrastrukturer og publikum. Skaus er initiert og utviklet av Håvard Sagen, Mari Kolbeinson og Markus Bråten.

I denne piloten vises Skaus parallelt på Rogaland Kunstsenter og på en Ventetomt ved TOU. I flere prosjektfaser vil en rekke kunstnere og kunstnergrupper arbeide stedsspesifikt, og uavhengig handle ut fra de strukturer og kunstneriske forutsetninger som har oppstått i rommet (RKS) og på stedet (TOU).

Skaus utforsker nye samarbeidsformer og metoder knyttet til opprinnelse, forfatterskap og reproduserbarhet. Prosjektet bygger på ideen om kontinuerlig endring og tar form av en nomadisk utstilling, som etter denne piloten vil flytte til nye steder og innta nye former.

Skaus er støttet av Koro, Kulturrådet, Stavanger Kommune, Bildende Kunstneres Hjelpefond, IVAR Gjenvinningsstasjon, Optimera Stangeland, Bright Norway As avd. Stavanger og Absinthen.

PROGRAM:

Innvielse: 13.-16.02.
Markus Bråten, Mari Kolbeinson,
Håvard Sagen (RKS og Ventetomten, TOU)

Fase 1: 05.-08.03.
Andreas Amble (Ventetomten, TOU)
Linda Lamignan (RKS)

Fase 2: 26.-29.03.
Ingrid Furre (Ventetomten, TOU)
Ingeborg Kvame (RKS)

Fase 3: 13.08-16.08
Edvine Larssen (Ventetomten, TOU)
Héloïse Delègue (RKS)

Fase 4: 03.09.-06.09
Benjamin Hickethier w/ Byverksted (Ventetomten, TOU)
Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen (RKS)

Sammenkallere: Håvard Sagen, Mari Kolbeinson, Markus Bråten

Aktører: Linda Lamignan, Andreas Amble, Ingeborg Kvame, Ingrid Furre, Edvine Larssen, Héloïse Delègue, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen, Benjamin Hickethier & Byverksted.

Støttespiller: Apichaya Wanthiang

Skaus er støttet av KORO, Kulturrådet, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Stavanger Kommune, IVAR Gjenvinningsstasjon, Optimera Stangeland, Bright Norway As dept. Stavanger og Absinthen.

Foto: Erik Sæter Jørgensen og Oddbjørn Aarstad

Rogaland Kunstsenter

TOU Ventetomten_______________________________________________________

EN

SKAUS:
ROGALAND KUNSTSENTER / TOU
13.02. – 06.09.2020

PHASE 4: 03.09 – 06.09
6PM – BYVERKSTED – Development lot, TOU, Kvitsøygata 25
7PM – MARTINKA BOBRIKOVA & OSCAR DE CARMEN – Rogaland Kunstsenter, Nytorget 17

Welcome to two new exhibition openings by Skaus with the artists Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen and Byverksted. The opening hours In Rogaland Kunstsenter are 12-16. The exhibition at the development lot is open between 12-18. Please visit skaus.byverksted.no for a full program of activities and events during the exhibition period.

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen have been working together as an artistic duo since 2005. Their artistic praxis is fundamentally cooperative. Their work is most productive when challenged and scrutinized by other approaches to cultural and community-oriented production. They have participated in several residencies, such as Sasa Art Project in Phnom Penh, Arctic Art Institute in Arkhangelsk, Seoul Art Space_Geumcheon, KulturKontakt Austria and MeetFactory in Prague. Their works have been presented in venues and projects such as Tenthaus, Akershus Kunstnersenter, Fotogalleriet in Oslo, 5th Odessa Biennale, Høstutstillingen, Rake, Museum of Contemporary Art Roskilde, Center of Contemporary Art– Tbilisi, Röda Sten. Since 2012 they have run Nomad AiR, a Nomadic artist-in-residence program focuses on the notion of hospitality and the social relations between “host” and “guest” para-siting the infrastructure of other institutions.http://www.bobrikovadecarmen.org/

Byverksted Byverksted is a citizen-led initiative, using artistic strategies to amplify bottom-up urban planning and explore interventions in the social fabric of the city. In August 2020, Byverksted will perform a three week programme as part of SKAUS, a temporary exhibition platform in public space in Stavanger. The programme consists of an interactive exhibition, workshops, events, publications, please visit skaus.byverksted.no to see the full program of events and activities that has taken place during Phase 4 at Skaus. Contact: hei@byverksted.no | Benjamin 902 63 618. At byverksted.no you can find many useful resources, knowledge, materials and good ideas for how to hack your city.

About Skaus
Skaus is a nomadic art- and exhibition project, initiated by Markus Bråten, Håvard Sagen and Mari Kolbeinson. The first season consists of 5 parallel exhibitions at two contrasting sites in Stavanger, Norway. Running from February – September 2020 the project includes contributions from nine invited artists and artist collectives. Skaus embody all previous contributions and represent an ever-changing multi-authored artwork that is not geographically anchored. The project aims to instigate encounters between sites, artists, institutions, social infrastructures and the audience.

Skaus is supported by Koro, Kulturrådet, Stavanger Kommune, Bildende Kunstneres Hjelpefond, IVAR Gjenvinningsstasjon, Optimera Stangeland, Bright Norway As avd. Stavanger og Absinthen.


PROGRAM:

Initiation: 13.-16.02.
Markus Bråten, Mari Kolbeinson,
Håvard Sagen (RKS and Development lot, TOU)

Phase 1: 05.-08.03.
Andreas Amble (Development lot, TOU)
Linda Lamignan (RKS)

Phase 2: 26.-29.03.
Ingrid Furre (Development lot, TOU)
Ingeborg Kvame (RKS)

Phase 3: 14.08-16.08
Edvine Larssen (Development lot, TOU)
Héloïse Delègue (RKS)

Phase 4: 03.09.-06.09
Benjamin Hickethier w/ Byverksted (Development lot, TOU)
Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen (RKS)

Convenors: Håvard Sagen, Mari Kolbeinson, Markus Bråten

Stakeholders: Linda Lamignan, Andreas Amble, Ingeborg Kvame, Ingrid Furre, Edvine Larssen, Héloïse Delègue, Benjamin Hickethier & Byverksted.

Advisor: Apichaya Wanthiang

Skaus is supported by KORO, Kulturrådet, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Stavanger Kommune, IVAR Gjenvinningsstasjon, Optimera Stangeland, Bright Norway As dept. Stavanger and Absinthen.