20.06.21

UTLYSNING: DKS-LAB 2021 ved RKS

DKS-LAB 2021 ved Rogaland Kunstsenter

Utlysning til kunstnere i Rogaland!

 

DKS-LAB er et nytt landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken(DKS), som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Les mer

 

 

Er du profesjonell kunstner og ønsker hjelp til å utvikle prosjekter for Den kulturelle skolesekken (DKS)? Rogaland Kunstsenter inviterer kunstnere bosatt i fylket til å søke om å få delta i et produksjonsverksted i løpet av september 2021. Det vil innebære to dager i uke 35 og tre dager i uke 37. Rogaland Kunstsenter dekker utgifter til evt. reise innen Rogaland, opphold og 5 dager med DKS-honorar (kr 5016 pr. dag). Deltakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte forslag til DKS-prosjekt.

 

Hva slags prosjekter ser vi etter? 

Rogaland Kunstsenter ønsker forslag fra visuelle kunstnere og kunsthåndverkere som jobber med alle slags materialer og metoder. Vi ønsker å bidra til utvikling av prosjekter slik at de kan tilbys DKS i hele landet.

 

Hva skjer i løpet av DKS-LAB ved Rogaland Kunstsenter? 

DKS-LAB er en verkstedsbasert samling med diskusjoner deltakerne imellom. I programmet får de anledning til å utvikle sine individuelle prosjekter gjennom et faglig kollegium, kurs og praktisk erfaring med skolebesøk. Erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet bidrar med hjelp til å tydeliggjøre ideer og metodevalg. Målet med DKS-LAB er at deltakerne i etterkant vil levere sine videreutviklede prosjekter til den nasjonale DKS-portalen som har frist 1. oktober hvert år. Der kan DKS-prosjektene bli kjøpt inn og gå ut på turné i fylker eller kommuner i Norge.

 

Vi trenger: 

  • Kort presentasjon av kunstnerskapet ditt og tidligere prosjekter (gjerne med fotodokumentasjon), maks 1 side med tekst og inntil 6 bilder
  • Skisse for DKS-prosjekt for videreutvikling i DKS-LAB, maks 2 sider
  • CV, maks 1 side

 

Dokumentene merkes med ditt navn og “DKS-LAB 2021 Rogaland” og sendes samlet i en pdf. fil på max 6 MB til hans.edward.hammonds@gmail.com

 

Søknadsfrist: søndag 20. juni 2021

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hans Edward Hammonds, telefon 471 78 299.

 

DKS-LAB er et samarbeid mellom Kulturtanken, DKS Rogaland og Rogaland Kunstsenter