01.12.21

Utstilling: Rogaland Kunstsenter på NADA Miami 2021

Rogaland Kunstsenter på NADA Miami 2021

Rogaland Kunstsenter (RKS) deltar på NADA Miami 2021 under Miami Art Week som et resultat av samarbeidet med Bas Fisher Invitational (BFI) i Miami. NADA Miami har over 170 utstillere.

RKS og BFI presenterte sammen kunstverk av Loni Johnson, misael soto, Houston Cypress, Siri Borge, Hanan Benammar og Máret Ánne Sara. Disse seks kunstnerne deltar for tiden i “Heat Exchange”, et kunstnerutvekslingsprogram som tilbys mellom de to organisasjonene. Dette nye initiativet brakte tre norske artister til Miami i juli 2021, noe som ble muliggjort gjennom et samarbeid med The Fountainhead Residency. Tre kunstnere fra Miami reiser til Norge i mai 2022 for å undersøke landenes ulike tilnærminger til kulturfinansiering og kommunalt-kunstner-partnerskap. De involverte kunstnerne lever ‘hybridliv’ som aktivister, politikere, kuratorer og innehar andre samfunnspolitisk orienterte roller.

Den Stavanger-baserte kunstneren Siri Borge presenterte performancen «Requiem for a Reindeer». Ved hjelp av en moderne theremin og loop-pedal lager hun et lydlandskap som bygger seg gradvis og slutter brått. Med musikalske elementer inspirert av No Wave-sjangeren, tar forestillingen i betraktning hvordan dyr muterer på grunn av menneskelig påvirkning på naturen – slik som radioaktivt avfall, kjemikalier og giftstoffer som endrer dyrs atferd og utseende.

_______

Rogaland Kunstsenter at NADA Miami 2021

Rogaland Kunstsenter (RKS) participates at NADA Miami 2021 during Miami Art Week as a product of a collaboration with Bas Fisher Invitational (BFI) in Miami. NADA Miami features over 170 exhibitors.

RKS and BFI co-presented artworks by Loni Johnson, misael soto, Houston Cypress, Siri Borge, Hanan Benammar, and Máret Ánne Sara. These six artists are currently participating in “Heat Exchange”, a reciprocal residency program offered between the two organizations. This new initiative brought three Norwegian artists to Miami in July 2021, which was made possible through a partnership with The Fountainhead Residency. Three artists from Miami will travel to Norway in May 2022, to research each countries’ different approaches to cultural funding and municipal-artist partnership. The artists involved live hybrid lives as activists, politicians, curators, and other community centered advocacy roles.

Stavanger-based artist Siri Borge presented the performance “Requiem for a Reindeer”, using a modern theremin and loop pedal to create soundscapes that build gradually and end abruptly. With musical elements inspired by the No Wave genre, the performance considers how animals are mutating due to the human impact on nature—such as radioactive waste, chemicals, and toxins that alter animal behavior and appearance.