03.02.22

Kunstnersamtale mellom Kjersti Sundland, Martin Mikkelsen og Jane Sverdrupsen om “Concepts of O”

 
 
I denne podcasten setter daglig leder ved RKS Jane Sverdrupsen seg ned og prater med kunstner Kjersti Sundland og hypnoterapeut og musiker Martin Mikkelsen, som er hennes mangeårige samarbeidspartner. Sammen diskuterer de prosjektet som har resultert i utstillingen «Concepts of O» ved RKS. Den siste uken av utstillingen gjennomfører Mikkelsen hypnosesessions for påmeldte deltakere på kveldstid i kunstsenteret.
 
Sundland går i samtalen dypere inn i den tematiske kjernen i utstillingen som kretser rundt glemt og diskreditert forskning på overføringer av energier mellom menneske og ikke-menneske. Gjennom bruk av video, lyd, skulptur, trykk og hypnosesesjoner utforsker hun i samarbeid med andre hvordan strømmer av affekter og energi er sammenvevd i materielle og mentale prosesser. Arbeidene omhandler endrede bevissthetstilstander, og begrensninger språket har for å kunne gjengi tilstander hvor grensen mellom det som betegnes som virkelighet, fantasi, drøm og det å være våken er visket ut.
 
«Concepts of O» viser verk av de kunstneriske resultatene fra Kjersti Sundlands PhD; det kunstneriske forskningsprosjektet «In The Presence of Phantoms» ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Universitetet i Bergen. Utstillingen markerer starten på samarbeidet mellom RKS og KMD om å formidle kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor PhD-programmet til publikum i Rogaland.
 
Lyd og redigering: Martin Mikkelsen