21.09.22

Utlysning: Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2022

Rogaland Kunstsenter (RKS) lyser ut et produksjonsstipend fra BKH i 2022 på kr. 100 000. Vinneren av stipendet vil få anledning til å stille ut i RKS sitt galleri høsten 2023 eller våren 2024, avhengig av flyttestatus for RKS.

Kunstnere med tilknytning til Rogaland kan søke. Formålet med stipendet er å stimulere kunstnerisk virksomhet i Rogaland og prosjektet må derfor finne sted i fylket.

Søknaden skal bestå av en samlet PDF med en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 bilder. Totalt maks 5 sider og 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad merkes med BKH-stipend og sendes til post@rogalandkunstsenter.no 
Kun søknad på e-post godtas.

Søknadsfrist 1. november 2022!

 

Tildelingskriterier

· Stipendet tildeles en kunstner eller kunsthåndverker med tilknytning til Rogaland.

· Tildelingen er uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet.

· Formålet med stipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden.

· Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende.

· Rapport må presenteres for RKS i form av et foredrag, utstilling eller lignende sammen med kostnadsoversikt innen ett år etter at stipendet er mottatt. Ved manglende rapportering kan stipendbeløpet kreves tilbakebetalt.

· Rogaland Kunstsenter (RKS) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal krediteres slik ved markedsføringen av eventuelle prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: (Navn på kunstneren) har mottatt Rogaland Kunstsenters arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall). RKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.

· Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.

Søknadene vurderes av en kunstfaglig jury og tildeling vedtas av styret ved Rogaland Kunstsenter. Tildeling skjer innen utgangen av året.

Mer informasjon finner du her: www.kunstfond.no