28.11.22

Utlysning: kunstkonsulent til ny Frivillighetssentral

Til kunstkonsulenter bosatt i Rogaland.
Sandnes kommune lyser ut kunstkonsulent-oppdrag for innkjøp av kunst til den nye frivillighetssentralen.

Totalbudsjett:
300 000,- inkl. mva
Honorar til kunstkonsulent:
36 000,- (eksl. Mva)
Oppdragsgiver:
Sandnes kommune

Informasjon om prosjektet: 

Utsmykkingsutvalget i Sandnes kommune har satt av midler til innkjøp av kunstverk til den nyrenoverte Frivillighetssentralen i Sandnes, Langgata 76  Sandnes Frivilligsentral | Facebook

Den tidligere husmorskolen har fått beholde sin flotte teglfasade, mens innsiden fremstår som ny med grupperom, lag- og foreningskontor, kjøkken med kafe/forsamlingsrom mm.

Kunstprosjekt med innkjøp av kunstverk, settes i gang og driftes som et vanlig kunstprosjekt av koordinator i Sandnes kommune, i henhold til de retningslinjer som kommunen har. Kunstkonsulent blir engasjert som prosjektleder og kunstgruppen består utover det av koordinator i Sandnes kommune, arkitekt, Byggeprosjektleder Sandnes kommune og brukerrepresentant (ansatt fra Frivilligsentralen).

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Janne Weisser på epost janne.weisser@sandnes.kommune.no eller på telefon 928 64 733

Lignende tidligere prosjekter, med innkjøp av kunstverk:

Kvalifikasjoner

  • Relevant kunstfaglig kompetanse.
  • Erfaring med større kunstprosjekter og prosjektledelse.
  • Gode samarbeids- og formidlingsevner.
  • Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom.

Søknaden skal inneholde:

  • Motivasjonstekst (maks 1 A4-side).
  • Fotodokumentasjon på tidligere oppdrag (Har du ikke 5 konsulentoppdrag å vise, kan du i tillegg vise kunstverk du selv har laget for offentlig rom).

Innsending av søknad:

  • Send søknad merket «Frivillighetssentral_konsulent_*ditt navn*», i en samlet PDF, til steffen@rogalandkunstsenter.no
  • OBS: Bruk et filoverføringsprogram (f.eks Wetransfer) for filer med størrelse på mer enn 5 MB.

Søknadsfrist:

  • 28.november 2022

Prosjektet ønskes igangsatt så raskt som mulig og senest innen utgangen av desember 2022.

Rogaland Kunstsenter tar imot søknader til prosjektet. Sandnes kommune velger kunstkonsulent. For spørsmål, ta gjerne kontakt per epost.