14.02.23

UTLYSNING: DKS-LAB 2023

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS), som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Les mer

 

Er du profesjonell kunstner og ønsker hjelp til å utvikle prosjekter for Den kulturelle skolesekken (DKS)? Rogaland Kunstsenter inviterer kunstnere bosatt i fylket til å søke om å få delta i et produksjonsverksted i løpet av august 2023. Det vil innebære fem dager fordelt på ukene 34 og 35. Rogaland Kunstsenter dekker utgifter til evt. reise innen Rogaland, opphold og 5 dager med DKS-honorar (kr 5600,- pr. dag). Deltakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte forslag til DKS-prosjekt.

 

Hva slags prosjekter ser vi etter? 

Rogaland Kunstsenter ønsker forslag fra visuelle kunstnere og kunsthåndverkere som jobber med alle slags materialer og metoder. Vi ønsker å bidra til utvikling av prosjekter slik at de kan tilbys DKS i hele landet.

 

Hva skjer i løpet av DKS-LAB ved Rogaland Kunstsenter? 

DKS-LAB er en verkstedsbasert samling med diskusjoner deltakerne imellom. I programmet får dere anledning til å utvikle sine individuelle prosjekter gjennom et faglig kollegium, kurs og praktisk erfaring med skolebesøk. Erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet bidrar med hjelp til å tydeliggjøre ideer og metodevalg. Målet med DKS-LAB er at deltakerne i etterkant vil levere sine videreutviklede prosjekter til den nasjonale DKS-portalen som har frist 1. oktober hvert år. Der kan DKS-prosjektene bli kjøpt inn og gå ut på turné i fylker eller kommuner i hele Norge. For full utnyttelse av DKS-Lab vil gode evner til formidling og samarbeid med involverte aktører være en styrke.

 

Vi trenger: 

  • Kort presentasjon av kunstnerskapet ditt og tidligere prosjekter (gjerne med fotodokumentasjon), maks 1 side med tekst og inntil 6 bilder
  • Skisse for DKS-prosjekt for videreutvikling i DKS-LAB, maks 2 sider
  • CV, maks 1 side

 

Dokumentene merkes med ditt navn og “DKS-LAB 2023 Rogaland” og sendes samlet i en pdf. fil på max 20 MB til post@rogalandkunstsenter.no

 

Søknadsfrist: 15. mars 2023

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med DKS-ansvarlig Steffen C. Bekkelund: steffen@rogalandkunstsenter.no

 

DKS-LAB er et samarbeid mellom Kulturtanken, DKS Rogaland og Rogaland Kunstsenter