25.01.23

Foto: Utsnitt «Yggdrasil» av Turi Gramstad Oliver. Fotograf Espen Pedersen

Foto: Utsnitt «Yggdrasil» av Turi Gramstad Oliver. Fotograf Espen Pedersen

Foto: Utsnitt «Yggdrasil» av Turi Gramstad Oliver. Fotograf Espen Pedersen

Foto: Utsnitt «Yggdrasil» av Turi Gramstad Oliver. Fotograf Espen Pedersen