07.05.24 - 2024-10-14

Folkegata!

Folkegata er et halvt års samarbeidsinitiativ ledet av RKS i samarbeid med Byverksted, designet for å styrke et nabolag i omstilling gjennom kunstnerisk, kreativt og kritisk engasjement. RKS fungerer som både en ressurs og et felles knutepunkt, og åpner tre dynamiske rom – biblioteket, kafeen og prosjektrommet – for å være vertskap for (og forhåpentligvis styrke) en rekke lokale synergier.

 

Vår visjon er å transformere disse områdene til et levende kulturelt knutepunkt som ikke bare fremmer kritisk refleksjon og sosial tilhørighet, men også oppmuntrer til testing og implementering av innovative ideer. Folkegata har som mål å være mer enn bare et samlingssted; den søker å etablere seg som et relevant og inkluderende senter for kreativ og kritisk aktivitet i byen.

 

Vår tredelte tilnærming

 

• Biblioteket: Et rom dedikert til å utdype kunnskap og forbedre kritisk tenkning.

• Kafeen: Et varmt miljø som fremmer sosial interaksjon og en følelse av fellesskap.

• Prosjektrommet + byrommet: Områder designet for å eksperimentere med nye ideer og tilnærminger til urban livsstil.

 

Fokus på bærekraft

I alle aspekter av Folkegata prioriterer vi grønn, bærekraftig og regenerativ praksis. Vårt fokus strekker seg til å håndtere klima- og miljørettferdighetsspørsmål gjennom initiativer rettet mot nabolagsreparasjon og økologisk bytransformasjon. Ved å omfavne disse prinsippene ser vi for oss en fremtid som er spenstig og dypt forankret i miljøbevissthet.

 

Engasjere fellesskapet

Folkegata forplikter seg til til å være en integrert del av nabolagets utvikling ved å støtte innbyggerledede initiativer og delta i nedenfra og opp utviklingsarbeid. Vi ser på oss selv som et organisk element idet lokale økosystemet, og oppmuntrer til dialog og samarbeid for å møte samfunnets behov effektivt.

 

Åpen invitasjon til å reflektere og innovere

Ved å stille spørsmål ved rollen og potensialet til RKS som institusjon og samfunnsressurs, inviterer Folkegata alle til å engasjere seg i diskusjoner om dens fremtidige retning og de bredere behovene i nabolaget vårt. Dette prosjektet er en mulighet for alle til å bidra til å forme et levende, gjennomtenkt og inkluderende bysamfunn.

 

I Folkegata blir hver stemme verdsatt og hver idé har potensial til å utløse forandring. La oss sammen tenke nytt om rollen til kunst og kreative rom i å fremme demokrati og sosial samhørighet, alt samtidig som vi tar vare på miljøet, og styrker samfunnet vårt.

 

Folkegata er ett av 5 prosjekter som deltar i Kvikktest Pedersgata:
https://nebstar.eu/no/nyheter/her-er-kvikktest-vinnerne-i-pedersgata/