16.05.24 - 2024-05-31

Folkegata + kaffetrykkeri: “Hvordan snakker vi om byen?”

hvordan snakker vi om byen?

hvilke muligheter ser du i byen vår?
vi har invitert fagkyndige og involverte innbyggere til å snakke sammen om byutvikling nedenfra. vi vil lytte til hverandre 
og gleder oss til inspirerende 
åpne samtaler rundt bordet.


mandag 27/5 fra kl. 08 til 10:
hvordan snakker vi om byen?

tirsdag 28/5 fra kl. 08 til 10:
verktøy og utopi

onsdag 29/5 fra kl. 08 til 10:
hvordan løfter vi byen?

torsdag 30/5 fra kl. 08 til 10:
vi tar byen tilbake

fredag 31/5 fra kl. 08 til 10:
lunken byverkstedkaffi


en uke med kaffetrykkeri og byverksted
på folkegata: nedre dalgate 4, 
rogaland kunstsenterspørsmål? hei@byverksted.no


This event is part of the Folkegata project (read more here: https://rogalandkunstsenter.no/2024/05/07/folkegata/)