20.06.24 - 2024-08-01

Utlysning: kunstkonsulent til Bjerkreim Omsorgssenter

Til kunstkonsulenter bosatt i Rogaland.

Bjerkreim kommune søker kunstkonsulent til utsmykning av nytt omsorgssenter på Vikeså


Totalbudsjett:
2 000 000 (inkl mva)

Honorar til kunstkonsulent:
250 000 (uten mva)

Oppdragsgiver:
Bjerkreim kommune

Kontaktperson hos oppdragsgiver:
Annette Olden Nedrebø, rådgiver kultur
E – post: annette.nedrebo@bjerkreim.kommune.no
Tlf: 988 80 147


Informasjon om prosjektet:

Bjerkreim kommune er en del av region Dalane som ligger i den sørlige delen av Rogaland. Kommunen ligger tett ved E39, og det gjør det enkelt å komme frem. Vi er en liten kommune i folketall med om lag 2800 innbyggere, men blant de største i Rogaland når det kommer til areal.
Vi opplever at innbyggerne er stolte av, og glade i, kommunen sin. Det lokale engasjementet er stort, til det beste for kommunen. Bjerkreim kommune har en tett organisasjon, som gjør det enkelt å komme i kontakt med de ulike tjenesteområdene en skulle ha behov for.
I 2023 ble det vedtatt å bygge nytt helsesenter på Kodleberghagen på Vikeså. Helsesenteret er planlagt med 38 institusjonsplasser og 8 omsorgsboliger med heldøgnsbemanning.  Denne utbygginga er et stort løft for kommunen. Da omsorgssenteret ble vedtatt, ble det også vedtatt å sette av 0,75 % av kontraktsummen til utsmykning av omsorgssenteret. Dette blir det første offentlige utsmykningsprosjektet i Bjerkreim kommune noensinne.

Det har blitt satt ned en arbeidsgruppe for prosjektet bestående av representanter fra det politiske levekårsutvalget og Felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, samt byggeleder, interiørarkitekt, representant for de ansatte på omsorgssenteret og rådgiver kultur. 

Vi lyser nå ut etter en kunstkonsulent som kan samarbeide med arbeidsgruppa for å finne det eller de beste prosjektene for vårt omsorgssenter.  

 

Info om kunstdelen av prosjektet:

Bjerkreim kommune har nylig fått vedtatt reglement for kunstnerlig utsmykking og har satt ned et eget kunstutvalg for prosjektet. Kunstkonsulenten sin oppgave blir i dette prosjektet å lage en kunstplan for etablering av ny kunst til det nye omsorgssenteret, og følge dette opp i samarbeid med både kunstneren og arbeidsgruppa.

Brukerne i prosjektet er brukere av omsorgssenteret, ansatte og pårørende. Omsorgssenteret vil bli et signalbygg i kommunen, og vi ønsker også at kommunens øvrige innbyggere skal få glede av utsmykningen. Det kan være aktuelt med en kombinasjon av større og mindre kunstverk, eventuelt både innendørs og utendørs.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant kunstfaglig kompetanse.
  • Erfaring med større kunstprosjekter og prosjektledelse.
  • Gode samarbeids- og formidlingsevner.
  • Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom.
  • Det vil være en fordel om søker har vært kunstkonsulent på omsorgssenter/helsesenter før

 

Søknad skal inneholde:

  • Motivasjonstekst (maks 1 A4-side).
  • Fotodokumentasjon på tidligere oppdrag (Har du ikke 5 konsulentoppdrag å vise, kan du i tillegg vise kunstverk du selv har laget for offentlig rom).
  • CV

 

 Innsending av søknad:

  • Send søknad merket «Bjerkreim_konsulent_*ditt navn* i en samlet PDF, til post@rogalandkunstsenter.no
  • OBS: Bruk et filoverføringsprogram for filer med størrelse på mer enn 20 MB.

 

Søknadsfrist: 1. august, 2024


Rogaland Kunstsenter tar imot søknader til prosjektet. Oppdragsgiver velger kunstkonsulent. For spørsmål, ta gjerne kontakt per epost.