KUNST I OFFENTLIG ROM ROGALAND

 

 


HUSTEGNINGER I PEDERSGATA

Av Mariela Limerutti


 

_____

Oppført 2008
Kunstner: Mariela Limerutti
Teknikk og material: Graveringer i fortau
Plassering: Pedersgata, Stavanger

I forbindelse med prosjektet «Tou Works 1: Pedersgata» i 2008 ble det laget en rekke kunstverk i Pedersgata. Prosjektet var et samarbeid mellom flere kunstnere og kuratorer. Et av hovedtemaene i prosjektet var endringene og utviklingen i Pedersgata, samt at endringene skjer stadig hurtigere.

I forbindelse med prosjektet skapte Mariela Limerutti en rekke graveringer av utvalgte bygninger i Pedersgata. Graveringen er innlagt på fortauet i front av bygningene som er avbildet.

Limeruttis utskjæringer gir både i form og uttrykk konnotasjoner til oldtidens bergkunst. Slike avbildninger ble ofte plassert i eller i nærheten av overgangssoner, eksempelvis ved elver, kyst, eller vegstrekninger. Limeruttis’ avskjæringer, bevisst eller ubevisst, ivaretar denne tradisjonen. Pedersgata representerer for det første en overgangssone i kraft av å være en travel gate med en stor mengde fotgjengerferdsel. For det andre utgjør overgangen mellom gaten og bygningen som er avbildet i avskjæringene en annen form for overgangssone.

Videre skal Limerutti ha hentet inspirasjon fra asiatiske tradisjoner, hvor tegninger utenfor huset er ment beskytte bygningen og dets beboere fra onde krefter og ulykker.

I dag inviterer utskjæringene publikum til å reflektere over Pedersgatas historie og utvikling, samt til å stille oss selv spørsmålet; hva er det vi ønsker å beskytte og bevare?

_____

SE MER

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress