Sauene i Klubbgata

sau og lam

 

Sauene i Klubbgata – og andre spor av lokale kunstnerskap, er et prosjekt i regi av Rogaland Kunstsenter, hvor formålet er å formidle kunstnerskap som har satt sitt preg på det offentlige rommet i regionen. Prosjektet omfatter individuelle kunstnere, samt kunstnergrupper som har fått i oppdrag å lage kunstverk for offentligheten, og hvilke historier om både seg selv og regionen disse kunstnerne har dermed vært med på å fortelle gjennom sine verk. Prosjektet har også hatt til formål å belyse hvordan kunstnernes tilnærming og metoderbrukt i produksjon av offentlige kunstverk har endret seg gjennom tidene.

Eksempler på Sauene i klubbgata