Ressurser

10 KSLRogaland Kunstsenter er et ressurssenter for samtidskunst. Vi svarer på henvendelser og spørsmål fra utøvere, forvaltere og publikum, og har bred kompetanse både på forvaltnings- og produsentnivå. Rogaland Kunstsenter vil være en sentral samarbeidspartner både for kunstnere, kuratorer, institusjoner og offentlige etater i Rogaland, og katalysator for nye møter, muligheter og nettverk. Vi jobber med medlemmene i Bildende Kunstneres Forening Rogaland og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, fagforeningene for de profesjonelle kunstnere i regionen. Eksempel på samarbeidspartnere er Kunstskolen i Stavanger og Contemporary Art Stavanger

Oversikt over medlemmer av NKVN med kontaktinformasjon finner du her og medlemmer av BKFR med kontaktinformasjon finner du her

Prosjektveiledning for kunstnere og kunstnergrupper

Har du et gryende kunstprosjekt som det hadde vært gøy å diskutere med en nøytral part over en varm kopp? Rogaland Kunstsenter tilbyr fortrolig individuell prosjektveiledning til medlemmer av NKVN-R og BKFR.

Daglig leder Jane Sverdrupsen setter av tid i RKS sin åpningstid til å ta imot kunstnere og kunstnergrupper som ønsker å tenke høyt for å utarbeide gode løsninger innen utvikling av sine kunstprosjekter; fra tidlige konseptuelle idéer til presentasjon av sluttresultat. Det er også mulig å få tilbakemelding på skrevne prosjektbeskrivelser til bruk i søknader.

Book time ved å sende mail til jane(a)rogalandkunstsenter.no

Jane Sverdrupsen (f. 1979) er billedkunstner som har arbeidet innen en rekke ulike medier og har variert erfaring innen prosjektledelse, kuratering og formidling av prosjekter og utstillinger både i og utenfor institusjonelle rammer, juryering- og komitéarbeid, samt veiledning av kunststudenter på Bachelor- og masternivå i sine sju år som ansatt ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen/Fakultet for kunst, musikk og design, UiB.

 

Bibliotek

Rogaland Kunstsenter har bibliotek som inneholder flere tusen titler av kunstbøker, magasiner og filmer. Her kan du fordype deg i tilgjengelig litteratur, arbeide eller ha møter.  Tilbudet er åpent i Rogaland Kunstsenters åpningstid, og bøkene kan kun konsulteres på stedet.

Gratis omvisning for skoler og grupper

I Rogaland Kunstsenters galleri vises skiftende utstillinger av norsk og internasjonal samtidskunst. Tett samarbeid mellom kunstner og galleri sørger for spennende og nyskapende utstillinger innenfor alle kunstuttrykk med spesielt fokus på det eksperimentelle. Formidling til publikum er viktig for oss, og vi ønsker skoleklasser velkommen. Det er mulig å få gratis omvisning ved å ta kontakt.