09.01.20

Praxis: Anette Gellein

Velkommen til å starte arbeidsdagen med kaffe og presentasjon av billedkunstner Anette Gellein.

Torsdag 9. januar kl. 9-10
Rogaland Kunstsenter, 1. etasje

Praxis er en serie arrangementer som fokuserer på ulike former for kunstnerisk og akademisk praksis. Dette er en arena hvor kunstnere og kulturarbeidere kan dele og ta del i hverandres metoder, strategier og tenkning. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Anette Gellein innleder programserien ved å presentere sitt kunstnerskap og sine arbeider. Hun vil blant annet fortelle om sin bruk av arkiv og arkivering – som en metode for å dokumentere og organisere, men også som en performativ kunstnerisk praksis.

Anette Gellein (Sola) arbeider på tvers av medier som video, lyd, tekst, bilder, tegning og performance, ofte sammenstilt i installasjoner. Hun har en mastergrad med fordypning i performance fra Glasgow School of Art (2019). Tidligere studier inkluderer Nordland Kunst og Filmfagskole og en BA i samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø. Sentralt for hennes praksis er å bruke kroppen som utgangspunkt for hvordan man kan oppfatte, og engasjere seg i, sine omgivelser. Ikke kun som materie, men også som tenkende og følende subjekter. For Gellein betyr dette også å tenke på kroppen fra et politisk, filosofisk og historisk perspektiv, i sammenheng med omgivelser, miljø og landskap.

«I min praksis er jeg opptatt av hvordan forskjellige verk eller arbeider kan bli aktivert eller er situert i en bredere sammenheng og prosess. Ofte vokser prosjektene mine frem gjennom lengre tid med undersøkelser og eksperimentering med både teknikker, medium og konsepter. Det er viktig for meg å kunne ha en viss åpenhet i prosessen frem mot et ferdig verk. Ofte får arbeidene mine forskjellige roller i forskjellige settinger. En skulptur kan bli en rekvisitt i et videoverk, et maleri kan bli om til et kostyme. Materialene, eller arbeidene mine kan ta flere former i forskjellige medier. Jeg er opptatt av en prosessorientert tankegang, som også viser seg i hvordan jeg arbeider med materiale og medium i min kunstneriske praksis.

I min praksis arbeider jeg kontinuerlig og overlappende med video, performance, lyd, tekstil og tegning. Ved å jobbe på tvers av medier er det blitt viktig for meg å utarbeide en metode som gjør det mulig å navigere seg i utviklingen av nye prosjekter og ideer. Arkivering har derfor blitt en viktig del av min kunstneriske praksis og prosess. Dette gjør at jeg samler materiale på en oversiktlig måte hvor noe blir en del av ett ferdig arbeid, mens andre verk samles og innføyes i et voksende arkiv. Dette gjelder også oversikt over referanser og relevante inspirasjons kilder.

For meg er arkivering en levende, aktiv og performativ handling. Arkivet er ikke et mål for mitt arbeid, men et punkt hvor arbeidet mitt kan puttes inn i, transformeres og returnere til. Jeg opplever at det å arkivere åpner opp for andre typer refleksjoner og analyser av arbeidene mine. Det gir også mulighet for at arbeidene mine kan ta nye former i forskjellige medium.»

anette.gellein.com
Foto: Anette Gellein