16.09.21

Utstilling: Linda Lamignan “those who do not travel never arrive: Carry Your Home”

Linda Lamignan

those who do not travel never arrive: Carry Your Home

17. september – 31. oktober 2021

Åpning: 16. september kl. 18:00. DJ Afrocomb spiller.

Åpent torsdag – fredag kl. 11:00 – 15:00 og lørdag – søndag kl. 12:00-16:00

 

those who do not travel never arrive: Carry Your Home utfordrer ideene rundt diaspora, kultur og identitet, og kobler den diasporiske opplevelsen til forestillingen om vandring og transformasjon: det å alltid gå fra ett sted til et annet, og å ha sin eksistens imellom steder. Hvordan vi endrer landskapet vi beveger oss i og hvordan landskapet endrer oss. Som diasporiske identiteter bærer vi hjemmene våre på ryggen, som en skilpadde, i vår vandring gjennom tid og rom.

 

I denne utstillingen, bestående av et videoverk og skulpturer, anvender Lamignan kameraet til å fange de unike historiene og erfaringene til Elimina Larsen, Lamignans mor, og tre andre medlemmer av Eliminas afrikanske samfunn i Rogaland; Ramatu Sandra Soltvedt, Anthony Adebayo Martins og Esi Lilly Osafo. De presenterer historier om håp, minner, bevegelse og kjærlighet.

 

Petroleumsvoks og aluminium fungerer som hovedmaterialene for skulpturene i those who do not travel never arrive: Carry Your Home. Disse materialene er relatert til industriene i både Stavanger og Vest-Afrika; en bransje som har påvirket hver av personene i prosjektet. I hvert skulpturelt objekt har det blitt tillagt en intensjon. Noen av objektene utstråler en beskyttende og beroligende energi, mens andre objekter fungerer som trygge beholdere for historiene og minnene som deles.

 

 

Linda Lamignan er en billed- og performancekunstner hvis verk forteller historier om

opplevelsen av å flyte mellom ulike verdener. Gjennom video, musikk, objekter og performance utforsker Lamignan forestillinger tilknyttet vandring og diaspora, transformasjon og kjærlighet. Med en animistisk tilnærming jobber hen med materialer tilknyttet industriene i Vest-Afrika og Skandinavia. Ved å koble disse materialenes/varenes historie til kropper med lignende erfaringer søker Lamignan å visualisere nye alternative tilstander.

 

Lamignan fikk sin mastergrad på Royal Danish Academy of Fine Arts i København og sin bachelorgrad ved Academy of Fine Art i Oslo. Lamignan har vist arbeider i Kunsthal Charlottenborg, Verkstad Konsthall, Kunsthall Stavanger og Kunsthal Aarhus.

 

Lamignan mottok produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for 2020 med prosjektet som nå blir vist på Rogaland Kunstsenter.

Utstillingen er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond, Kulturrådet, Kunstfond, NBK og Nordic Mobility Fund.

 

Les intervju med Linda Lamignan i Contemporary Art Stavanger 19.10.21

Les anmeldelse til utstillingen i Stavanger Aftenblad 17.10.21.

 

 

Bilder av utstillingen tatt av Oddbjørn Erland Aarsland

________________________________________________________

 

 

Linda Lamignan

those who do not travel never arrive: Carry Your Home

 

September 17 – October 31st, 2021

 

Opening: September 16th at 18.00

Opening hours Thursday – Friday 11.00 – 15.00 and Saturday – Sunday 12.00-16.00

 

those who do not travel never arrive: Carry Your Home challenges the ideas around diaspora, culture and identity, linking the diasporic experience to the notion of wandering and transformation. Always going from one place to another, existing in the between. How we change the landscape we move in and how the landscape changes us. As diasporic identities, when we wander across time and space, like a turtle, we carry our homes on our backs.

 

In this exhibition consisting of a video work and sculptures, Lamignan uses the camera to capture the unique stories and experiences of Elimina Larsen, Lamignans mother, and three other members of Eliminas african community in Rogaland, Norway; Ramatu Sandra Soltvedt, Anthony Adebayo Martins and Esi Lilly Osafo. Presenting stories about hope, memories, movement and love. 

 

Petroleum wax and aluminum are the main materials for the sculptures in those who do not travel never arrive: Carry Your Home. These materials are related to the industries of both Stavanger and West Africa. An industry that each person in the project is affected by. In each sculptural object, an intention has been set. Some of the objects emanate a protective and calming energy and other objects function as safe containers for the stories and memories being shared.

 

 

Linda Lamignan is a visual and performance artist whose work tells stories about the

experience of floating in between different worlds. Through video, music, objects and performance, Lamignan explores notions relating to wandering and diaspora, transformation and love. With an animistic approach, they work with materials connected to the industries in West Africa and Scandinavia, and by connecting the history of those materials/commodities to bodies with similar experiences, Lamignan seeks out to envision new alternative states.

 

Lamignan received their MFA degree at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen and their BFA degree at the Academy of Fine Art in Oslo. Their work has been shown in Kunsthal Charlottenborg, Verkstad Konsthall, Kunsthall Stavanger and Kunsthal Aarhus.