18.09.21

FLOM Album Releaseparty

smart

 

FLOM Album Releaseparty

18. september kl. 14:00-16:00

Rogaland Kunstsenter, 1. etasje

 

Lørdag 18. september kl. 14:00-16:00 lanseres Flom Album for publikum! Flom er et kollektivt lydkunstprosjekt utgitt i et begrenset opplag på 100 stk vinyler, produsert av T-Time Vinyl Plant Stavanger. Prosjektet er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og Rogaland Kunstsenter.

 

Det blir presentasjoner med artistene Damian Vega (Spania), Elena Radaelli (Italia) Kjetil Detroit Kristensen (Oslo) og artistduoen Matterlurgy (Storbritannia).

 

I 2019 ble Dalane Kulturfestival avholdt i Sør-Rogaland, kuratert under temaet FLOM! Fire utvalgte kunstnere ble matchet med hver sin kommune i et fem ukers kunstneropphold for å lage et offentlig kunstverk for festivalen. Lydverket som presenteres her representerer prosesser, eksperimenter og generert resultat fra de respektive kunstprosjektene.

 

Damian Vega (Spania) er en kunstner for tiden bosatt i Norge. Han produserer trykk, tegninger, eksperimentell poesi, grafiske generative animasjoner og lydkunst.

 

www.damian-vega.com

 

Elena Redaelli (Italia) er en utforsker og en nomadisk skaper. Hun har stilt ut sitt arbeidet internasjonalt siden 2010. Å lage kunst er for henne en utspørrende prosess i møte med nye miljøer, og også hennes måte å komme nærmere nye kulturer og mennesker.

 

www.elenaredaelli.com

 

Matterlurgy er en samarbeidende kunstnerisk forskningspraksis initiert av Helena Hunter og Mark Peter Wright (Storbritannia, London). Arbeidet deres utforsker de kritiske skjæringspunktene mellom kunst, vitenskap og teknologi i forhold til miljøendringer.

 

www.matterlurgy.net

 

Kjetil Detroit Kristensen er en kunstner basert i Oslo, Norge. Detroits kjernen i hans overbevisning er at offentlig kunst og demokrati er en og samme sak griunnet at den ene tingen ikke kan fungere uten den andre.

 

www.kjetilkristensen.com

www.detroitkunsthalle.no

 

LP-platen koster kr. 160 og kan kjøpes på kunstsenteret med vipps.

Mer informasjon om kunstnere og deres kunstprosjekter og utdrag fra platen her.

 


 

FLOM Album Release party

 

September 18 at 14.00-16.00

Rogaland Kunstsenter, ground floor.

 

Saturday the 18th of September at 14.00-16.00 there will be a release party with a presentation of the Flom Album project at RKS!

 

Flom Album is a collective Sound Art Project, released in a limited edition of 100 vinyls manufactured by T-Time Vinyl Plant Stavanger. The Project is funded by Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) and supported by Rogaland Kunstsenter.

 

Presentations by the artists Damian Vega (Spain), Elena Raedelli (Italy) Kjetil Detroit Kristensen (Oslo), and artist duo Matterlurgy (UK).

 

In 2019, the Dalane Kulturfestival held in Southern Rogaland, Norway, was curated under the theme FLOM! Four selected artists were each matched with a municipality for a five-week residency period to make a public artwork for the festival. The soundworks presented here represent processes, experiments, and outputs from these respective art projects.

 

Damian Vega (Spain) is an artist currently settled in Norway. He produces prints, drawings, experimental poetry, graphic generative animations and sound art.

 

www.damian-vega.com

 

Elena Redaelli (Italy) is a researcher and a nomadic creator. Since 2010 she has been exhibiting her work internationally. The act of art-making is an interrogative process within a new environment and her way to get closer to new cultures and people.

 

www.elenaredaelli.com

 

Matterlurgy is a collaborative artistic-research practice initiated by Helena Hunter and Mark Peter Wright (UK, London). Their work critically explores the intersections of art, science, and technology in relation to environmental change.

 

www.matterlurgy.net

 

Kjetil Detroit Kristensen is an artist based in Oslo, Norway. Detroit’s core belief is that public art and democracy somewhat are the same since one thing cannot function without the other.

 

www.kjetilkristensen.com

www.detroitkunsthalle.no