01.11.21

NBK-seminar: Regional kunst(ner)politikk

Seminar i Trondheim. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst.

 

Regional kunst(ner) politikk: samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer – erfaringer, utfordringer og muligheter etter pandemien. 

Rogaland Kunstsenter, Stavanger
Mandag 1.november 2021, kl. 10:00 – 16:30
Lunsj serveres kl. ca 11:50 – 12:40

Påmelding HER

 

I løpet av året 2020 inviterte Norske Billedkunstnere (NBK) til heldagsseminaret «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» tre av de nye regionene i Norge. Nå fortsetter seminarrekken med seminar i Stavanger og Lillehammer november 2021. Programmet er endret på grunn av pandemien og dens konsekvenser for kunstfeltet.

 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN).

 

Hvilke konsekvenser har pandemien hatt for kunstnere, kunstsentre og kunstforeninger?

Hvordan har pandemien påvirket kunstnernes virke rundt om i landet? Hvordan kan regional kunstpolitikk bidra til gjenoppbygging og utvikling av feltet? Og hvordan kan de økonomiske rammene for utstilingsvirksomhet bedres?

Etter at regionreformen tiltrådte 1. januar 2020 har nitten fylkeskommuner blitt til elleve. Etterfulgt av halvannet år med pandemi og nedstenginger, har det skapt mange endringer i kunstfeltet i hele landet. En forflytning av ansvaret for kunst-og kulturoppgaver betyr også at større kommunale og fylkeskommunale enheter som skal forvalte det visuelle feltet trenger å få en oversikt over billedkunstneres behov. For kunstnerne er det nyttig å vite hvordan regionen vil arbeide med kunst- og kunstnerpolitikk. NBK gjennomfører seminarer i ulike regioner, med mål om å styrke vårt felts regionale bransjeutvikling.

Programmet behandler temaene regional kunstpolitikk og utstillingsøkonomi etter pandemien.  Vi inviterer kunstnere, tillitsvalgte i våre grunnorganisasjoner, styrer og ansatte i kunstsentrene og kunstforeningene, fylkeskommune og kommune samt visningssteder til å delta. Vårt mål er at seminaret blir en møteplass for kompetanse- og erfaringsutveksling, slik at samarbeidet og forståelsen mellom de lokale aktørene i billedkunstfeltet rundt om i landet styrkes. Programmet vil tilpasses den enkelte region, og innholdet vil derfor variere noe. Blant de som vil holde innlegg finnes representanter fra NBK sentralt og NBKs distriktsorganisasjoner, Norske Kunstforeninger, KIN, samt billedkunstnere og politikere på både kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Vi setter også av tid til diskusjon.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, kreativ næring.

 

Regional kunst(ner) politikk: samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer – erfaringer, utfordringer og muligheter etter pandemien. 

NB! Program er fortsatt under planlegging, dette er en foreløpig oversikt

DEL 1 – REGIONAL KUNSTPOLITIKK

10:00
Registrering og kaffe

10:10
Velkommen/ introduksjon
Gyrid Garshol, daglig leder NBK

10:15
Situasjonen til billedkunstnerne i Rogaland
Hans Edward Hammonds, styreleder i Bildende Kunstneres Forening Rogaland
20 min

10:35
Rogaland Kunstsenters fremtid i regionen
Jane Sverdrupsen – Rogaland Kunstsenter
15 min


Pause/ kaffe

11:00
Presentasjon av Norske Kunstforeninger – utfordringer og muligheter i regionen
Anne-Grethe Thoresen, Norske Kunstforeninger
15 min

11:15
Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge
Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge
15 min

11:30
Kulturkommunen Time – aktuelle kunstprosjekt

Trond Lie, Kultursjef Time kommune
20 min


Lunsj ca kl 11:50-12:40

12:40
Innlegg
Jon Inge Zazzera, Seksjonssjef Almenn Kultur Rogaland fylkeskommune
15 min


12:55
Innlegg
Kristina Ehrenberg Rasmussen –  Stavanger kommune
15 min

13:10
Innlegg
Bjarne Kvadsheim – leder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger kommune
15 min

13:25
Konsekvenser for kunstpolitikk i lys av pandemien- muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk?
Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere
20 min

13:45
Panelsamtale/diskusjon
ca 40 min

Pause

DEL 2 – UTSTILLINGSØKONOMI

14:35
Innlegg
Ingeborg Kvame, billedkunstner
15 min


14:50
Innlegg – detaljer kommer senere
15 min

15:05
Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere
40 min

16:00
Spørsmål, diskusjon
15 min

16:30
TAKK FOR I DAG

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Lenke til informasjon på Norske Billedkunstneres nettside