01.06.22

Ledige stillinger som prosjektkoordinator 80% og fylkes- og kommunekontakt 40% ved RKS!

Fra utstillingen "Utbrudd 2020-2021" Fotograf: Ljerka Kukurin

Prosjektkoordinator 80% og Fylkes- og kommunekontakt 40%

Søknadsfrist 20. juni!

Rogaland Kunstsenter går inn i en spennende fase, med utvikling av sin faglige aktivitet og relokasjon i 2023! Vi lyser i den forbindelse ut to ettårige prosjektstillinger som prosjektkoordinator 80% og fylkes- og kommunekontakt 40%.
 
Mulighet for forlengelse/fast ansettelse for begge stillingene.
 
 
Søk stilling som fylkes- og kommunekontakt:

Om stillingene

Prosjektkoordinator 80% ved Rogaland Kunstsenter

Prosjektkoordinator vil arbeide med realisering og formidling av alle prosjekter som programmeres ved RKS, i samråd med daglig leder. Stillingen fungerer som en viktig støttespiller for daglig leder i arbeidet med å sette RKS sine strategier ut i livet. Prosjektkoordinator vil ha en utadrettet rolle i møte med kunstsenterets samarbeidspartnere og publikum.

Vi ser etter en ansvarsfull og løsningsorientert medarbeider med gode gjennomførings- og kommunikasjonsevner. En som har stor arbeidskapasitet i møte med perioder med høyt tempo og har evne til å jobbe med flere prosjekter samtidig. Du elsker å se fruktene av eget arbeid, fra tidlig planlegging til ferdig avviklet prosjekt, og legger vekt på kvalitet! Du må ha interesse for kunst og kulturliv, og evner å bygge relasjoner innen kunstfeltet. Arbeidserfaring innen kulturfeltet er en fordel for stillingen. Personlig egnethet vektlegges. Noe kvelds- og helgearbeid, samt reising i inn- og utland må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

·     Interesse for og kjennskap til samtidskunstfeltet

·     Relevant høyere utdannelse

·     Erfaring med produksjon og organisering av prosjekter

·     Erfaring innen formidling

·     Gode samarbeidsevner, og evne til effektiv problemløsing

·     Kompetanse innen bruk av sosiale medier, nettpublisering og relevant programvare brukt innen formidling, koordinering og dokumentasjon

·     Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

·     Noe teknisk kompetanse innen bruk av audio- og videoutstyr

Arbeidsoppgaver:

·     Delta i planlegging rundt programmering ved RKS sammen med daglig leder

·     Koordinere realisering av både interne utstillinger og arrangement ved RKS og prosjekter i dialog med eksterne partnere i inn- og utland

·     Holde oversikt over prosjektenes budsjetter og kostnader

·     Søknads- og rapporteringsarbeid i forbindelse med prosjektfinansiering

·     Formidle muntlig RKS sitt tilbud i møte med publikum samt produsere materiell for å formidle kunstsenterets prosjekter i ulike kanaler, og delta i redaksjonsarbeid i forbindelse med dette

·     Utarbeide en formidlingsstrategi for Rogaland Kunstsenter

·     Representere RKS i relevante fagmiljøer

·     Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Vi tilbyr:

·     Variert arbeidshverdag med faglig spennende innhold på høyt nivå

·     God kontakt med regionens profesjonelle kunstfelt

·     Faglige og personlige utviklingsmuligheter

·     Medlem i virksomhetens pensjonsordning

·     Fleksibel arbeidstid

·     Lønn etter avtale

 

Ønsket tiltredelse: Snarest, og ikke senere enn 1. oktober 2022. For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid.

Søknad sendes med tilhørende CV, og kontaktinformasjon til minst to referanser.

Merk søknad med emne “Søknad prosjektkoordinator 80%”

For spørsmål, ta kontakt med daglig leder Jane Sverdrupsen på tlf. 48106923.

Intervjuer foretas i løpet av uke 25-26

 

Fylkes- og kommunekontakt 40% ved Rogaland Kunstsenter

Fylkes- og kommunekontakten vil arbeide med prosjekter og oppdrag som er i samarbeid med Rogaland fylke og fylkets kommuner. Dette involverer blant annet rådgivning innen kunst i offentlig rom (KiOR) og arbeid med gjestekunstner-opphold og prosjekter tilknyttet Den kulturelle skolesekken (DKS).

RKS har en viktig rådgivende rolle i reguleringen av kunstprosjekter for det offentlige rom, og har som mål å utvikle diskurser rundt offentlig kunst i landet. stillingen er bindeleddet mellom fylkeskommunen, kommuner i Rogaland, profesjonelle kunstnere og offentligheten. Arbeidet vil sikre rettferdighet, kvalitet, mangfold og profesjonalitet i gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom.

Vi ser etter en selvstendig medarbeider med gode kommunikasjonsevner som muliggjør presis og effektiv saksbehandling. En som ser utviklingsmuligheter, ikke bare for kunstsenterets overordnede arbeid opp mot fylke og kommuner, men også for sin egen rolle i dette arbeidet. Du må ha interesse for kunstens relevans i vår offentlighet. Arbeidserfaring innen kulturfeltet er en fordel for stillingen. Personlig egnethet vektlegges. Noe reising må påregnes. Lønn etter avtale.

Ønskede kvalifikasjoner:

· Erfaring med kunstprosjekter i det offentlige rom

· Erfaring innen saksbehandling og dokumentasjon

· Relevant utdannelse på minimum bachelornivå

· Interesse for offentlig kunst og evne til å holde seg orientert om aktuelle diskurser i feltet.

· God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

· Kompetanse innen bruk av sosiale medier, nettpublisering og relevant programvare innen administrasjon

Arbeidsoppgaver:

· Rådgivning og assistanse i forbindelse med anskaffelse av offentlige kunstverk i kommuner i Rogaland fylke

· Utarbeide strategier for kunst i offentlig rom og for kommunens kunstnerboliger ved Rogaland Kunstsenter i samråd med daglig leder

· Administrere Stavanger kommunes kunstnerboliger

· Holde regelmessig kontakt med fylkets kommuner, og gjøre tjenesten godt kjent

· Planlegge og organisere kompetanseheving innen KiOR for å rekruttere flere kunstkonsulenter i fylket

· Dokumentere og formidle prosjekter innen kunst i offentlig rom hvor RKS er samarbeidspartner

· Søknads- og rapporteringsarbeid i forbindelse med prosjektfinansiering

· Planlegge og organisere kompetanseheving innen DKS i samarbeid med eksterne partnere

· Representere RKS i relevante fagmiljøer

· Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Vi tilbyr:

· Variert arbeidshverdag med faglig spennende innhold

· God kontakt med regionens profesjonelle kunstfelt

· Faglige og personlige utviklingsmuligheter

· Medlem i virksomhetens pensjonsordning

· Fleksibel arbeidstid

· Lønn etter avtale

Ønsket tiltredelse: Snarest, og ikke senere enn 1. oktober 2022. For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid.

Søknad sendes med tilhørende CV, og kontaktinformasjon til minst to referanser.

Merk søknad med emne “Søknad fylkes- og kommunekontakt 40%”

For spørsmål, ta kontakt med daglig leder Jane Sverdrupsen på tlf. 48106923.

Rogaland Kunstsenter er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Rogaland Kunstsenter (RKS) formidler egne kunstprosjekter og kunstutstillinger av høy faglig kvalitet til publikum. Kunstsenteret er den eneste demokratisk kunstnerstyrte formidlings-og faginstitusjonen for visuell kunst i Rogaland fylke, og er eid av Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R). RKS ble opprettet i 1978 med innflytting i Nytorget 17 i 1981.

Kunstsenterets formål er å fremme økt kunnskap om billedkunst og kunsthåndverk i regionen og stimulere til økt bruk av samtidskunst. RKS tar vare på og utvikler kunstnerstyrt, prosjektbasert formidling av samtidskunst og sikrer kunstnerisk ytringsfrihet. RKS fungerer som et kompetansesenter for regionens profesjonelle kunstnere.

RKS sin aktivitet har et mål om å tilby kunstnere i fylket muligheter som vil styrke deres profesjonalitet og anledning til å markere seg nasjonalt og internasjonalt. RKS er rådgiver for aktører som tilbyr kunstnere arbeid innen kunst i offentlig rom.