13.11.23

Dialogmøte med Kulturrådet og det visuelle kunstfeltet i Stavanger, 15. november

Velkommen til dialogmøte om visuell kunst. Møtet finner sted ved Rogaland Kunstsenter og er åpent for alle interesserte.

 

Onsdag, 15. november kl. 15.00-17.00

 

Møtet arrangeres i samarbeid med Stavanger kommune, og første del innledes med en presentasjon av ordningene på det visuelle kunstfeltet i Norsk kulturfond, av Jonas Ekeberg, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturdirektoratet.

Deretter følger en orientering om oppfølgingen av Stavanger kommunes Plan for visuell kunst 2023-2027, ved kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen, og Marie Midttun Skretting og Nina Osland fra Stavanger kommune.

Andre del vil være en åpen spørsmålsrunde med Kulturrådet og Stavanger kommune, hvor Marianne Bjørnmyr, leder for faglig utvalg for visuell kunst og Ingrid Pettersen, ordningsansvarlig for prosjektstøtte visuell kunst, deltar.

Møtet er åpent for alle. Velkommen!

MER INFORMASJON