09.04.07

Vito Acconci i Stavanger

Utdrag fra Vito Acconcis foredrag Operating (On) the City, holdt under Site and Art Symposium i Stavanger 2007. Symposiet var et samarbeid mellom Rogaland Kunstsenter og initiativtaker og kurator Marit Aanestad i forbindelse med Stavanger2008, European Capital of Culture. Site and Art Symposium inviterte kunstnere med ulik tilnærming til det offentlige rommet for å presentere ambisiøse kunstprosjekter, og stå i sentrum for en allmenn og filosofisk debatt omkring relasjonell og stedsrelatert kunst. Blant deltakerne var Alfredo Jaar, Angus Farquhar, Jeann Van Heesvijk, Lars Ramberg, Lewis Biggs, Oliver Marchart og Marta Kusma.