15.04.15

Anmeldelse av PDF

Stian Gabrielsen har anmeldt Matt Keegans soloutstilling PDF for Kunstkritikk. Anmeldelsen finner du her! “Verket er ikke lenger et fiksert, materielt faktum, men noe foranderlig – en kontinuerlig oversettelse mellom forskjellige plattformer og materialer. Et springende punkt er likevel hva utstillingen gir, utover å poengtere det ustadige og den materielle utarmingen som preger kunst bygget på digital grunn.” -Stian Gabrielsen