16.04.15

Årsmøte KiN

Kunstsentrene i Norge kommer til Rogaland for sitt årsmøte i 2015!

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner i Norge. I Norge finnes femten kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner.

Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger samles alle om de samme målsetningene: Ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. I tillegg utfører vi oppgaver på vegne av offentligheten knyttet til kunstfeltet, slik som å oppnevne kunstkonsulenter til kunst i offentlige rom-prosjekter, være sekretariat for Statens utstillingsstipend og fylle Den Kulturelle Skolesekken med innhold.

Formidling
Hvert kunstsenter står fritt til å velge sitt kunstneriske program og hvilke formidlingstiltak de ønsker å satse på. Gjennom kunstsentrene kan publikum over hele landet oppleve utstillinger og debatter som tar for seg samtidens kunstneriske uttrykk. Mange kunstsentre jobber tett med Den Kulturelle Skolesekken om formidling av kunst til skolebarn, andre arrangerer vandreutstillinger i fylket de holder til i og noen driver andre typer formidlingstiltak. Flere kunstsentre har også butikker med salg av kunst og kunsthåndverk.

Organisering og økonomi
Fra 1976 og i en tiårsperode framover ble kunstsentrene etablert. Hvert kunstsenter styres av to parter; sitt fylkes avdeling av Norske Billedkunstnere (NBK) og sin regions avdeling av Norske Kunsthåndverkere (NK), og drives med fylkeskommunale og kommunale midler.

Kunst i offentlige rom
Kunst i offentlige rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom. Kunstsentrene er KOROs samarbeidspartnere og besitter lokal fagkompetanse på området. Offentlige og private oppdragsgivere anbefales å henvende seg til fylkenes kunstsentre for bistand til oppnevning av kunstkonsulenter og gjennomføring av prosjekter.